Медицинският университет-София е домакин на международна конференция под мотото „София – столица на общественото здраве“ на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европа (АСФЕР). Събитието е под патронажа на президента на Република България Румен Радев.

 

За първи път в 55-годишната история на Асоциацията, форум от подобен мащаб ще се състои в Източна Европа.


 

България ще посрещне научни експерти и изследователи по обществено здраве. Над 100 представители от цял свят ще обсъждат стратегически цели за развитие на общественото здраве и подобряване на качеството на живот на населението.

 

Ще участват още около 150 български делегати от всички институции в България, работещи в сферата на общественото здраве.

 

Гости на откриването ще бъдат министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, ректорът на Медицински университет – София акад. Лъчезар Трайков и президентът на АСФЕР Джон Мидълтън.

 

Ежегодно ръководителите на организациите, членове на АСФЕР – директори и декани на училища и факултети по обществено здраве от цял свят, се събират за обмяна на идеи за стратегическо развитие на програмите на обучение и изграждане на изследователски екипи. 

 

Асоциацията на училищата по обществено здраве в европейския регион е създадена през 1968 г. по инициатива на Световната здравна организация. Нейни членове са представители от 120 организации и институции от цял свят. 

 

Това е ключова независима европейска организация, посветена на засилване на ролята на общественото здраве, чрез подобряване на образованието и обучението на професионалистите по обществено здраве, както в практиката, така и в научноизследователската област.

 

Асоциацията на училищата по обществено здраве в европейския регион подпомага професионализацията на работната сила в общественото здравеопазване в Европа, като същевременно зачита многообразието от национални и регионални контексти, в които работи всяко училище по обществено здраве.

 

АСФЕР поддържа изграждането на капацитет в областта на общественото здравеопазване, така че то да е балансирано спрямо предизвикателствата и заплахите за здравето на националното и европейското население и да бъде подкрепено от най-добрите стандарти за образование и обучение за обществено здраве, научни изследвания и практика.

 

Асоциацията поддържа висшите училища-членки в постигането на техните мисии за образование и научни изследвания.