100 000 българи с ревматични заболявания продължават да имат затруднен достъп до лечение, което влияе негативно на работата и живота им. 30 000 у нас са диагностицирани с болест на Бехтерев, а 70 000 – с ревматоиден артрит.

 

Затрудненията им най-често са свързани с достъпа до съвременна биологична терапия, която се използва при по-тежките форми на заболяванията. В момента у нас едва 8000 души с ревматични заболявания са на биологична терапия.


 

В Световната седмица за информираност за ревматичните заболявания пациенти изпратиха отворено писмо до здравното министерство, НЗОК, Българския лекарски съюз, Българската асоциация за закрила на пациентите и Българското дружество по ревматология с призив да бъде улеснен достъпа им до диагностика и лечение.

 

В него се посочва, че България е единствената страна в Европейски съюз, в която пътят на хронично болните до лечение е толкова усложнен.

 

Онлайн проучване, проведено сред 500 пациенти в периода януари-февруари очертава основните предизвикателства пред тях.

 

Те са свързани със забавянето на диагнозата и усложнения достъп до лечение, както и с липсата на адекватна и навременна комуникация с лекуващите лекари, посочват от Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ).

 

При 66% от пациентите са нужни над 5 години, за да се диагностицира заболяване като болест на Бехтерев. 65% от анкетираните имат затруднения в достъпа до лечение, а 73% споделят, че заболяването влияе негативно на работата им, докато 55% разкриват, че заболяването пречи на интимния им живот.

 

При 47% от пациентите с болест на Бехтерев заболяването оказва негативно влияние върху семейния им живот, а при пациентите с ревматоиден артрит и псориатичен артрит този процент е съответно 54% и 46%.

 

Цялото проучване ще се публикува под формата на инфографики през информационната седмица на страницата на ОПРЗБ във фейсбук.

 

Ревматологичните заболявания са хронични. От тях боледуват и двата пола, като съотношението мъже към жени е 40% към 60%. Могат да засегнат дори и деца. Поставянето на диагноза възможно най-рано е от изключителна важност за доброто контролиране на ревматичните заболявания, с което пряко се влияе на качеството на живот и трудоспособността.

 

През май и юни ще бъдат проведени практически уебинари на теми:

  • „Лечение и диагностика на псориатичния артрит“ ;
  • „Ремисията при ревматоиден артрит – мисията(не)възможна“ ;
  • ,‚Диагностика и лечение на болест на Бехтерев“;
  • „Ревматоиден артрит – как да живеем пълноценно с хронично заболяване“
  • „Път за получаване на скъпоструващо лечение при ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит“.

 

Денят, часът и лекторите ще бъдат оповестени допълнително на страницата на ОПРЗБ във фейсбук.

 

В рамките на кампанията ще бъдат публикувани и интервюта със специалисти и пациенти, от които повече хора ще могат да научат за ревматичните заболявания, възможностите за лечение и рехабилитация в България.