Националната телефонна линия за деца - 116 111, днес отбелязва десетата година от своето откриване. За тези 10 години над 100 000 деца са разговаряли с консултантите на теми, които ги вълнуват, и повече от 10 000 родители са се консултирали относно всякакви въпроси, свързани с техните деца. „За този период на телефон 116 111 са постъпили повече от 800 000 обаждания и над 4700 сигнала за деца в риск на територията на цялата страна“, допълват от Фондация „Асоциация Анимус“, които понастоящем управляват националната линия.


Тя предлага информиране, консултиране и помощ на деца във връзка с широк спектър от проблеми и функционира чрез Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 към Държавна агенция за закрила на детето.


От самото си създаване Националната телефонна линия за деца - 116 111 е с национално покритие, достъпна от територията на цялата страна, напълно безплатна за обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон. Голямото нейно преимущество е, че е денонощна.Линията е насочена към децата, юношите, техните родители, близки, както и към граждани, търсещи информация и помощ по проблемите на деца. Екип от специално подготвени консултанти поемат обажданията на линията денонощно, като предоставят на обаждащите се помощ, осигурявайки емоционална подкрепа, пространство за споделяне на тежки емоции и преживявания, кризисна интервенция, информация за налични ресурси и начини за справяне с различни проблеми.


Ежемесечно на Националната линия за деца се приемат над 6 000 повиквания. Линията предоставя възможност за подаване на сигнали за деца в риск - така тя действа в посока улесняване на достъпа до съществуващите услуги за деца и семейства и популяризиране тяхното функциониране; идентифицирането на деца в риск и съдействие за предприемане на навременни мерки за закрила; подобряването на координацията и взаимодействието между институциите и органите, имащи отношение към закрилата на децата и грижите за тях.