Около 10 000 са децата с увреждания в България, които са извън образователната система.

 

По данни на МОН за 2019 – 2020 г. общият брой на децата с увреждания и специални нужди в детските градини и училищата е над 25 000.


 

Близо 15 000 от тях са с множество увреждания, като детска церебрална парализа, сензорни затруднения,  разстройство от аутистичния спектър – състояния, при които вербалното общуване с другите е затруднено.

 

Включването на децата със специфични нужди в масови детски градини и училища, без да са въведени средства, които да улесняват комуникацията им с останалите, е неефективно, и често невъзможно.

 

Сериозни затруднения създават и недостатъчната подготовка и подкрепа за учителите, които работят с тези деца.

 

На Световния ден на детето УНИЦЕФ дава началото на кампанията „Глас за всяко дете“, която ще подпомогне приобщаването на децата с увреждания.

 

Световният ден на детето се отбелязва на 20-ти ноември по повод Конвенцията за правата на детето, която е подписана на тази дата през 1989 г.

 

Проектът „Глас за всяко дете“ има за цел да покаже ползите, които носят помощните средства за приобщаването и изразяването на невербалните деца. Те варират от книги и химикалки, подпомагащи общуването, до сложни устройства за синтезиране на говор.

 

Всички помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация дават възможност на невербалните деца да общуват свободно.

 

Въпреки че помощните средства се използват широко в развитите европейски страни и се финансират изцяло или частично от социалната система, в България това не е така.

 

Проучвания, проведени от фондация „АСИСТ“, показват, че едва 10% от учителите със специално образование у нас използват нискотехнологични помощни средства при работата си с деца с увреждания.

 

Под 3% от ресурсните учители използват устройства за синтезиране на реч, а под 5% ги използват в практиката си.

 

Що се отнася до високотехнологичните помощни средства, около 70% от учителите не са запознати с тях, а едва 10% ги използват.

 

Основната пречка пред прилагането им е липсата на познания и адекватното обучение на специалистите, работещи с деца с увреждания.

 

Поетапното въвеждане и използване на помощни средства за допълваща и алтернативната комуникация в детските градини и училищата в България би помогнало на всички деца да учат и общуват заедно с връстниците си.

 

В първата фаза на програмата 150 деца с увреждания и специални потребности ще получат директна подкрепа, включително чрез предоставяне на помощни средства, съобразно техните потребности.

 

Предвидено е помощни средства да бъдат въведени в 150 групи/класа, което ще позволи да бъдат обхванати около 3000 деца. Групите/класовете ще бъдат избрани според наличието на деца, при които средствата за допълваща и алтернативна комуникация ще улеснят общуването.

 

Същевременно 150 учители ще бъдат обучени да използват помощни средства в ежедневната си работа в класните стаи.

 

Предстои да бъде разработено и приложение за комуникация чрез символи, което допълнително ще подкрепи участието на деца с увреждания и специални потребности в образованието и други области на живота.

 

Приложението ще бъде достъпно до всички деца, родители и техните учители, които се нуждаят от него, напълно безплатно.

 

Инициативата ще обхване първоначално 5 области до 2022 г. Целта е да бъде въведена в цялата страна, благодарение на партньорството на УНИЦЕФ с МОН.