Ендометриозата е социално значимо заболяване, което засяга жените в работоспособна и репродуктивна възраст и нарушава начина им на живот. В световен мащаб 1 от 10 жени в репродуктивна възраст (или почти 176 милиона) страдат от ендометриоза и е третата по честота причина за безплодие при жените.


Тревожната статистика припомниха група доброволци, засегнати от диагнозата, които учредиха Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“. Неправителствената организация ще работи за подобряване на знанията и осведомеността на жените относно заболяването и женското здраве и ще постави акцент върху ранно диагностициране на състоянието. Обещава активно да си сътрудничи и с лекари от водещи медицински заведения в страната, специализирани в женското и репродуктивно здраве.


„Въпреки, че ендометриозата е много разпространено заболяване, информацията за нея все още не е достатъчна, особено на български език. Много жени се сблъскват с неразбиране и неизвестност от диагнозата. Фондацията ще подпомага тези жени по различни канали за комуникация и ще се стреми да направи достъпна за тях всяка релевантна медицинска информация“, обясниха учредителите.По време на събитието Елена Дражева, психолог и представител на пациентската общност призова за нуждата от психологическа подкрепа за жените с ендометриоза и репродуктивни проблеми. 


Друг проблем е, че у нас към момента липсва статистика относно процента на заболяваеомст в страната. Фондацията ще търси диалог и сътрудничество с лекари от водещи медицински заведения, както и с Министерство на здравеопазването за набавянето на данни, като това ще даде информация за мащаба на проблема у нас и какво може да се подобри в процеса на диагностика и лечение. 


Основните задачи, които си постави Фондацията със своя старт са сътрудничество с Центъра за асистирана репродукция относно финансиране на пациенти с първи и втори стадий на ендометриоза (за момента се финансират от ЦАР само 3 и 4 стадий), разработване на програма за обучение за менструално здраве в училищата (съвместно с Министрество на образованието) и диалог с Министерство на околната среда и водите по отношение проучване на влиянието на нивото на диоксините върху репродуктивното здраве и заболявания като ендометриоза.