Националната здравноосигурителна каса прави проверки защо пациентите често не използват дадените им направления, след като се е установило, че в някои области 25% от хората, взели талони от личния лекар, не минават преглед при специалист, информира вестник "Сега".

 

От касата ще се опитат да установят каква е причината, включително чрез анонимни анкети с пациентите, те да не стигат до специалист.


 

"Има нещо, с което личните лекари няма да се съгласят, но общоевропейската практика е те да записват своя пациент при лекаря. Сега ние връчваме една бележка на нашия пациент и го оставяме сам да се лута, докато се откаже", обяснява управителят на Здравната каса д-р Румяна Тодорова.

По този начин тя на практика потвърди една от честите причини хората да не ползват направленията. Въпреки талона те отиват на платен преглед, тъй като тогава специалистът ги взема веднага на частно, а по касата ги записва за след два месеца.

 

Друга честа причина е липсата на специалист в дадено населено място и на финансова възможност на пациента да пътува до друг град. С това може да се обясни и фактът, че регионите с най-голям процент неизползвани направления са най-бедните.

 

Понякога направлението не се използва и заради влизане в болница.

Тодорова е имала среща с лични лекари, които настояват да се разтоварят от дейности, които са извън касата. В регулативните им стандарти например не са предвидени направления за освидетелстване от ТЕЛК, защото идеята е да се ползват данните от досието на пациента, които са трупани с години при личния лекар. Както и за влизане в болница, защото тези изследвания са включени в цената на клиничната пътека и касата ги плаща.

 

Масово обаче от експертните комисии и от лечебните заведения дават списъци с нужните изследвания хората да си ги правят сами.

 

"Пациентът отива при джипито, той дърпа от общия си регулативен стандарт и после нямало направления", обяснява системата шефката на касата.