Генетичната предразположеност към карцином на простатата не определя изхода от заболяването, това разкри проучване на изследователи от Brigham and Women's Hospital. Според получените от тях данни мъжете, които водят по-здравословен начин на живот, имат приблизително 50% по-нисък риск от фатален край на заболяването.

 

Екипът от специалисти използва данни на 12 000 мъже, на които са взети кръвни проби през 80-те и 90-те години на миналия век. Те са получили и подробна информация за факторите, свързани с техния начин на живот по време на проследяването.


 

Генетичният риск на участниците е изчислен ретроспективно. Целта на техния анализ е да проверят дали геномът на тези мъже е определящ за изхода на заболяването. Специалистите наблюдават как влияе начинът на живот на тези хора, върху прогресията на тумора.

 

Авторите правят оценка на здравословния начин на живот въз основа на публикувана предходно класификация, която се използва при карцином на простатата.

 

В нея се взима под внимание индексът на телесната маса - за да се определи теглото като здравословно, той трябва да бъде под 30. Определя се интензитета на физическата им активност, липсата на тютюнопушене и наличието на здравословна диета.

 

За здравословна диета специалистите приемат тази богата на домати и риба, при която приемът на преработено месо е нисък.

 

Екипът направи оценка на общия риск от развитие на карцином на простатата, без значение от етапа на заболяването. Те взимат под внимание и риска от леталитет и появата на множество метастази.

 

В заключение изследователите установяват, че сред мъжете с висок генетичен риск, тези, които се придържат към здравословен начин на живот, имат 45% по-нисък риск от леталитет, в резултат на карцином на простатата в сравнение с тези, които не спазват здравословен начин на живот.

 

Мъжете с висок генетичен риск и нездравословен начин на живот имат най-висок риск от фатални заболявания през целия живот - 5%, докато при мъжете с висок генетичен риск, придържащи се към здравословна диета, той е около 2%.

 

Информацията от проучването е публикувана в сп. European Urology.

 

Референции:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0302283822023429?via%3Dihub