Затлъстяването е метаболитно заболяване, което произлиза не само от поведението, но и от наследения генетичен материал. Децата на мъже със затлъстяване развиват метаболитни нарушения и болести, без оглед на теглото на майката, разкрива изследване от журнала Cell Metabolism
 
Проф. Ромеин Баррес от датския University of Copenhagen бил вдъхновен от по-старо изследване, което акцентирало върху храненето на група хора. Според изследването, достъпа до храна на тези хора по време на Втората световна война имал видима връзка с вероятността от развитието на сърдечносъдови заболявания при внуците им, 60 години по-късно. 
 
Това била една от първите индикации към идеята, че хранителният стрес приживян от един организъм може да бъде предаден в поколението му чрез т.нар. епигенетични маркери. Тези маркери могат да бъдат молекули микро РНК, химични добавки към протеини, подпомагащи функцията на ДНК или метилови групи променящи самата структура на ДНК при контакт.
 
Маркерите могат да влияят на начина, по който гените биват експресирани (преминават от информация към реализацията и в производството на белтъци). 
 
Баррес и колегите му сравнили специфични маркери в еякулата на 13 стройни и 10 затлъстели мъже. Сперматозоидите на стройните и затлъстелите мъже, съдържали различни епигенетични маркери, особено такива, свързани с контрола над апетита. При затлъстелите мъже се наблюдавало и метилиране на гени, свързани с мозъчното развитие и апетита.
 
NEWS_MORE_BOX
 
За да установят дали тези разлики наистина се дължат на затлъстяването, учените проследили ефекта на бариатрична хирургия върху епигенетиката на сперматозоидите при 6 мъже. Средно по 5 хиляди техни сперматозоида били анализирани преди, непосредствено и една година след хирургичната интервенция за загуба на тегло. Резултатите им потвърдили теорията, че телесното тегло е важен фаткор в епигенетиката.
 
Учените смятат, че ДНК в сперматозоидите носи конкретна информация за здравословното състояние на мъжа. Те се надяват, че подобни открития ще накарат мъжете със затлъстяване, особено тези, обмислящи бащинство, да се погрижат за теглото си: това ще понижи вероятността от сърдечносъдови и метаболитни заболявания както за тях, така и за техните деца и внуци.