Ракът на бъбреците е един от най-често срещаните видове рак и засяга по-често мъжете, отколкото жените. Бъбречният рак има тенденция да бъде по-агресивен при мъжете, като често има по-лоша прогноза от рака на бъбреците при жените.

 

Пушенето, хипертонията и затлъстяването са сред известните рискови фактори за рак на бъбреците. Тютюнопушенето и хипертонията се срещат по-често при мъжете, отколкото при жените, което може отчасти да обясни разликата в честотата на рака на бъбреците.


Какви са рисковите фактори за рак на бъбреците при мъжете?

Изследванията са открили важни рискови фактори за развитието на рак на бъбреците, Следните рискови фактори допринасят за рак на бъбреците при мъжете:

 • Пушене на цигари;
 • Затлъстяване;
 • Високо кръвно налягане;
 • Фамилна анамнеза (случай в семейството) за рак на бъбреците;
 • Някои лекарства, като ацетаминофен;
 • Напреднало бъбречно заболяване;
 • Генетични и наследствени рискови фактори

Някои наследствени синдроми също могат да увеличат вероятността от развитието на рак на бъбреците. Те включват доверен източник:

Защо ракът на бъбреците се среща по-често при мъжете?

Проучванията показват, че мъжете са два пъти повече изложени на риск от жените да развият рак на бъбреците, въпреки че причините за тази разлика остават неясни.

 

Женски полови хормони

Едно частично обяснение е, че женските хормони, като естроген, е възможно да играят защитна роля, помагайки за предотвратяване на рак на бъбреците. Нивата на естроген намаляват с възрастта при жените, което може да обясни защо тяхната възраст при диагностициране на рак на бъбреците обикновено е по-голяма от възрастта на мъжете, при които се открива заболяването. Също така жените, които са претърпели хистеректомия, имат по-ниски нива на естроген и при тях е възможно да има повишен риск от развитие на рак на бъбреците.

 

Тютюнопушене

Съществуват доказателства, че пушенето на цигари може да увеличи вероятността за развитие на рак на бъбреците. Изчисленията показват, че тютюнопушенето е отговорно за около 6% от случаите с фатален край от рак на бъбреците в развитите страни. Тъй като мъжете са по-склонни да пушат тютюн, отколкото жените, тази разлика може отчасти да обясни по-високата честота на рак на бъбреците сред мъжете.

 

Генетични различия

Генетичните разлики между мъжете и жените също могат да обяснят различията в генетичните мутации, причиняващи рак на бъбреците. В различни проучвания се обсъжда разликата в средата, в която се развива тумора, между мъжете и жените. Това влияе върху поведението на раковите клетки и как те реагират на лечението. При мъжете също е възможно да бъде наблюдаван различен имунен отговор, което прави рака на бъбреците по-агресивен.

 

Хипертония

Хипертонията или високото кръвно налягане е известен рисков фактор за развитие на рак на бъбреците и бъбречно заболяване и е по-често наблюдавана при мъжете, отколкото при жените. В допълнение, мъжете с хипертония са 1,32 пъти повече изложени на риск да развият рак на бъбреците.

 

Хипертонията също така има и непряка връзка с рака на бъбреците. Първо, лекарствата за хипертония могат да увеличат риска от поява на рак на бъбреците. Второ, хипертонията е рисков фактор за бъбречно заболяване, а нарушената бъбречна функция може да увеличи риска от рак на бъбреците.

 

Затлъстяване

Въпреки че затлъстяването е рисков фактор за рак на бъбреците и при двата пола, рисковете са малко по-високи при жените, отколкото при мъжете.

Какво е лечението за рак на бъбреците при мъжете?

Съществуват различни методи за лечение на рак на бъбреците. Лекарите могат да използват едно лечение или комбинация от лечения, в зависимост от няколко фактора. Възможностите за лечение на рак на бъбреците включват:

 • Частична нефректомия, при която чрез операция се отстранява туморът от бъбрека;
 • Проста нефректомия, която включва отстраняване на цял бъбрек;
 • Радикална (пълна) нефректомия, при която хирургът премахва бъбрека, околната тъкан и лимфни възли и надбъбречната жлеза;
 • Лъчетерапия;
 • Химиотерапия;
 • Имунотерапия

Има доказателства, че мъжете са изложени на повишен риск от  усложнения от нефректомия. Мъжете обаче могат да реагират по-добре на други лечения, като инхибитори на тирозин киназата и инхибитори на имунната контролна точка.

 

Референции:

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Kidney cancer
2. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Pandey, J., et al. (2021). Renal cancer
3. American Cancer Society. Renal cell cancer treatment (PDQ) — patient version