Още от февруари на света е известно, че коронавирусната инфекция поразява по-сериозно мъжете, отколкото жените. Независимо, че рискът от заразяване е равен и при двата пола при силната половина на човечеството вероятността от развитие на тежка форма на COVID-19 и фатален изход е много по-висока. Този извод се прави както от китайските медици, които още тогава започват изследване за вероятните причини за разликата. Сега изводът се потвърждава и от западната медицинска общност.


Анализът обхваща данните на над хиляда болни с ковид. Допълнително са разгледани и над 500 случая на пациенти с ТОРС – тежък остър респираторен синдром, архивирани от взрива през 2003 г., което се обосновава със сходството на вируса причинител. 


Независимо от възрастта и при двата пола заболяването се среща еднакво често. Например за страната ни към 24 април има 585 регистрирани случаи на мъже с ковид и 603 на жени.1Но рискът от фатален изход при мъжете е 2,5 пъти по-висок, отколкото при жените, показват всички проведени досега изслевания. При мъжете е много по-срещана тежката форма на заболяването.


Според изследователите в мъжкия организъм се намира в много по-голямо количество, отколкото в женския, ангиотензин-конвертиращият ензим 2 – АСЕ2, с който се свързва коронавирусът при инфектирането. По-голям брой на АСЕ2 се докладва и при някои рикови групи, като страдащите от хипертония и диабет. 


Мъжете по-принцип са по-уязвими при вирусни инфекции – това не е нов факт за медицината. При тях се наблюдава по-тежко протичане на ТОРС и близкоизточен респираторен синдром (MERS), съответно през 2003 и 2015 г. През 2003 г. от ТОРС заболяват повече жени, но живота си губят с 50% повече мъже. При MERS смъртността е съответно: 32% при силния и 25,8% при нежния пол. Заради COVID-19 тези числа са 2,8% и 1,7%. Подобно съотношение се наблюдава и в наличните данни при пандемичната вълна от испански грип през 1918 г.2


Изследванията в насоката продължат, докато се разнищи тази загадка. Засега може да се твърди, че при жените се наблюдава по-силно изразен имунен отговор след ваксиниране и имунна памет. По-силният имунитет при жените обаче си има и своята цена, коментира д-р Джейнин Клейтън, директор на отдела за изследване на женското здраве при NIH пред The New York Times, и това е по-голямата честота на автоимунни заболявания при тях. 


Предполага се, че това е преимущество на женския организъм, развило се в хода на еволюцията, което помага за оцеляването на потомството. Известно е, че антителата се предават от майката на плода пред бременността и по-късно след раждането чрез кърмата от нея на бебето. 


Друга вероятна причина е влиянието на естрогена и наличието на две Х хромозоми, в които фигурират важни за имунната система гени.


Освен биологичните предпоставки от значение за формата на заболяването при представителите на двата пола е и начинът на живот. Болни от диабет тип 2, хипертония и ХОББ са много по-често мъже. Наличието на тези заболявания прави коронавирус инфекцията с усложнения. Жените са тези, които по-често търсят лекар, докато за мъжете е известна определена съпротива и по-късно получаване на медицинска помощ заради неглижиране на състоянието. При по-късно поставяне на диагнозата COVID-19 е много по-вероятно да се е развила пневмония. 
 

Библиография:

1. https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/1188-sa-potvrdenite-sluchai-na-covid-19-u-nas/

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2740912/

3. https://www.nytimes.com/2020/02/20/health/coronavirus-men-women.html

4. https://medicalxpress.com/news/2020-04-covid-men-death-women.html

5. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00152/full