През последните десетилетия изследванията в областта на сексуалната медицина и по-конкретно ерекцията и нейните нарушения лавинообразно нарастват. Еректилната дисфункция като болест или състояние придобива все по-изразен интердисциплинарен характер в контекста на новата специалност "Сексуална медицина". Фундаментални открития в областта на невронауките и науките за поведението имат отношение към развитие на изучаването на проблема и търсене и установяване не само на органичните, но и психологичните промени.


Целта на по-прецизното диагностично уточняване е ясно да се разграничат болестните увреждания в организма, които ограничават или правят невъзможна ерекцията. Например отсъстваща или прекратена ерекция при напълно здрави хора, които са в условия, неблагоприятни за сексуална активност (стрес, тревожност).


Така ясно се диференцират сферите на професионална активност на различните медицински специалисти – тези, в областта на сексуална медицина (уролози, ендокринолози, съдови хирурзи), от тези, които притежават квалификация и опит в областта на психо-сексуалната терапия (сексолози, психотерапевти, фамилни терапевти). Това от своя страна позволява избягването на ятрогенизиращото въздействие на главоломното изписване на медикаменти.В случая еректилната функция се определя като способност на мъжа „да получава и/или задържа достатъчна ерекция“.


Ако сме приели, че понятието дисфункция означава болестно увредена функция, то нелепо е да определяме като еректилна дисфункция случаите, когато ерекцията нормално е блокирана или прекратена в резултат от естествената защитна функция на организма временно да изключи сексуалната активност при наличие на неблагоприятни условия – какъвто например е стресът.


Блокираната или прекратена ерекция са нормални психо-физиологични реакции при обстоятелства, които създават чувство за несигурност и тревога, както и при отсъствие на адекватни еротични преживявания и стимули. Подобни ситуации възникват в живота на всеки, когато предварителното ни намерение и желание за осъществяване на сексуален контакт се разминава с реалните възможности за пълноценно еротично общуване в сигурна обстановка.


Така ненужно фокусираме вниманието върху ерекцията, вместо да се ориентираме към изясняване на преживяванията и когнитивната интерпретация, която ги поражда в контекста на партньорското взаимодействие.


Голяма част от мъжете, а и от партньорките им са склонни да интерпретират това като сексуален провал, особено когато имат лош емоционален самоотчет за собствените си преживявания или не осъзнават приноса на стреса и други негативни обстоятелства за липсващата или променяща се ерекция.


Така всеки следващ „провал“ все повече потиска сексуалното желание и поражда още по-силна тревога, при която ерекцията става все по-невъзможна. В особено изразените случаи на сексуална тревожност е възможно мъжът да загуби всякаква ерекция, което се съчетава не само с липсата на желание, но дори и със страх и отвращение от идеята за сношение. В този водовъртеж обикновено се добавят и разбираемите негативни реакции на партньорката.


Първоначалният модел на т.нар. секс терапия е разработен през 60 години на ХХ век в САЩ. Те приемат, че сексуалните проблеми не са толкова индивидуален медицински проблем, колкото предизвикателство във взаимодействието на сексуалните партньори.