Идиопатичното (с неизвестна причина) безплодие е най-честата индивидуална диагноза при невъзможност за зачеване от страна на мъжа, представляващо близо 44% от случаите. Проучванията, проведени през последния половин век, последователно демонстрират спад в мъжката плодовитост, който не се обяснява напълно със затлъстяването, известните генетични причини или само с промени в диетата и начина на живот.

 

Синтетичните химикали започват да присъстват във все по-големи количества в околната среда. Докато някои от тях не предизвикват проблеми, известно е, че голяма част от химикалите причиняват разрив в хипоталамо-хипофизно-гонадната ос и нарушават сперматогенезата.


 

Броят на сперматозоидите при мъжете в световен мащаб е намалял с повече от наполовина от 1973 г., според скорошно проучване. Вероятната причина за това са токсичните химикали, открити в пластмасите и енергийните източници на въглеродна основа.

 

Въз основа на предишно проучване от 2017 г. изследователите наблюдават значителен спад на броя на сперматозоидите при мъжете в 53 страни на шест континента, предизвиквайки страхове, че светът е възможно да бъде изложен на глобална криза на плодовитостта. И изглежда, че кризата ще се влошава, тъй като между 1972 г. и 2000 г. концентрацията на сперматозоиди в семенната течност е намаляла с 1,16%, но от началото на новия век до сега е намаляла с 2,62% – над два пъти повече.

 

Броят на сперматозоидите има основно значение за мъжката плодовитост. Въпреки това високият брой сперматозоиди сам по себе си не гарантира плодовитост. Сперматозоидите също трябва да бъдат здрави и подвижни, за да има достатъчно голям шанс за успешно зачеване. Това е друга област, в която мъжката плодовитост също е засегната, защото друго проучване, публикувано през 2019 г., е установило, че подвижността на сперматозоидите (способността им да плуват и да се придвижват) е намаляла с 10% през предходните 16 години.

 

Причините за това са неизвестни, но нарастващите количества изследвания сочат химикали, нарушаващи ендокринната система, които могат да засегнат хормоните и да повлияят на репродуктивната способност.

Това включва фталати, които се срещат широко в предмети или препарати, използвани ежедневно, като пластмаса, сапун, лак за коса, смазочни масла и винилови настилки. Микропластмасите – които често съдържат тези фталати – се освобождават, когато пластмасата се разгражда, независимо дали това се случва в океана или в дома на човек, което означава, че фталатите се съдържат в самата вода, която пием, и във въздуха, който дишаме. Фактори на начина на живот като диета и тютюнопушене също могат да играят роля за понижената плодовитост на мъжа.

 

През последните години микропластмаси са били открити в майчиното мляко, плацентите, белите дробове и кръвта на хората. Друга възможна причина, предизвикваща кризата, може да е замърсяването на въздуха, особено от хербициди, пестициди и базирани на въглерод енергийни източници.

 

Основните замърсители на въздуха, които засягат човешкото здраве, са фини прахови частици, летливи органични съединения, озон, азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и радиация, като излагане на рентгенови лъчи. Праховите частици във въздуха под формата на малки течни капчици или твърди частици могат да бъдат вдишани и е възможно да доведат до сериозни последици за здравето.

 

Неблагоприятните фактори на околната среда имат значително въздействие върху качеството на спермата (което води до намалена концентрация на сперматозоиди) и общия брой на сперматозоидите. Но също така тези фактори въздействат и върху подвижността, жизнеспособността и анормална морфология на сперматозоидите, фрагментация на ДНК на сперматозоидите, което в крайна сметка причинява мъжко безплодие.

 

Референции:
1. The Cool Down. Sperm counts are plummeting worldwide, new study shows
2. Environmental Sciences Europe (ESEU). Impact of environmental factors on human semen quality and male fertility: a narrative review
3. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Impact of environmental toxin exposure on male fertility potential