Броят на двойките търсещи консултация, поради инфертилитет значително нарастна през последните години и засяга между 10 и 15% от сексуално активното световно население. Абнормалната продукция на семенна течност е отговорна за около половината от случаите на инфертилитет в развиващите се страни. Причините за това могат да бъдат хормонални, анатомични или свързани с екзогенни фактори (лекарства, радиация, храни и др.). Все още се трупат данни за лекарствените средства, които могат да причинят инфертилитет – в повечето случаи той е обратим. Най-важните промени, които трябва да се разглеждат са индуциране на олигоспермия, астеноспермия и промени в морфологията.


Антидепресантите са една от групите лекарства, за която има предположения, че повлияват фертилитета. Най-използваните антидепресанти са SSRI. От друга страна обаче изследвания сочат, че депресивните състояния също повлияват фертилитета, което създава една по-сложна връзка.


През 2006 г. учени от Ню-Йоркския колеж „Вейл Корнел“ публикуват доклад от случай, който показва връзка между SSRI и инфертилитет при мъжете. Малко по-късно през 2010 г. същият екип публикува ретроспективно проучване с 35 здрави мъже доброволци, които осигурили семенна проба в началото на експеримента, а след това започнали прием на Paroxetine (SSRI антидепресант) за срок от пет седмици. Резултатите не показали значителни промени в концентрацията, обема и мотилитета и морфологията. ДНК-анализ на сперматозоидите обаче показал значително нарастване на ДНК-фрагментацията (30,3%), в сравнение с изходното ниво (13,8%). Освен това 35% от мъжете съобщили за еректилна дисфункция, а 47% съобщили за промени в еякулацията.Друго ретроспективно проучване показва връзка между употребата на SSRI антидепресанти и промени в мотилитета на сперматозоидите. Изследването показало също спермициден ефект на SSRI в ин-витро условия. Такава информация на момента се оказва по-скоро предположителна, отколкото заключителна, тъй като липсват по-мащабни проучвания, които да покажат дали всъщност SSRI влияят на фертилитета.


Калциевите антагонисти са група лекарствени средства, ползвани за лечение на есенциална хипертония. От 1988 г. насам е ясно, че в инвитро условия те водят до дозозависима редукция в мотилитета на сперматозоидите и тяхната преживяемост. Според един инвитро анализ с Nifedipine, се оказало, че калциевият антагонист довел до структурни изменения в главата и опашката на сперматозоидите при електронна микроскопия. Според други проучвания, калциевите антагонисти възпрепятстват свързването на сперматозоида с яйцеклетката, като променят фосфолипидния бислой в сперматозоидната мембрана. Друго проучване не показало промени в инвитро фертилизацията на яйцеклетки със сперматозоиди от мъже взимащи калциеви антагонисти, но се оказало, че честотата на забременняване след трансфериране на ембриона, получен със сперматозоиди от мъже, взимащи калциеви антагонисти, е само 17,4%.


Алфа-блокерите са група лекарствени средства, ползвани за лечение на бенигнена простатна хиперплазия и артериална хипертензия. Освен афинитет обаче към алфа-рецепторите в гладко-мускулните клетки в долния уринарен тракт, алфа-блокерите проявяват афинитет и към допамин и серотонин ергични рецептори. Употребата на алфа-блокери се асоциира с висока честота на ретроградна еякулация и дори анеякулация. Един анализ показал, че 5-дневното третиране с Tamsolusin води до намаляване в обема на еякулата в до 90% от субектите и до анеякулация в до 30% от субектите. Има също данни, че алфа-блокерите повлияват негативно семенната концентрация и мотилитет. Опити обаче с друг алфа-блокер (например Alfuzosin) не показали подобни данни.


Изследвания, свързани с употребата на антиепилептичните лекарствени средства Carbamazepine, Phenytoin и Valproate, показали, че лекарствата водят до абнормална спермална морфология, понижен брой сперматозоиди и намален обем на тестисите. Най-вероятният механизъм се счита, че е свързан с взаимодействия между половите хормони и антиепилептичните средства, което нарушава нормалното функциониране на хипоталамус-хипофиза-гонадната ос. Все още обаче се спори дали тези ефекти са свързани с дългосрочната употреба на лекарствата или са резултат от самата епилепсия. Според един клиничен случай, публикуван през 2005 г., пациент, страдащ от инфертилитет бил на терапия с Carbamazepine 400мг/ден. Спермограмата показала нормална семенна концентрация, но липса на мотилитет. След замяна на Carbamazepine с Phenytoin, след месец спермограмата показала нормални резултати, а съпругата му забременняла след 6 месеца.


Има данни за антиретровирусните лекарствени средства, ползвани за лечение на HIV-инфекции, че понижават обема на еякулата, увеличават честотата на възникване на морфологични промени в сперматозоидите и намаляват спермалния мотилитет. Счита се обаче, че ползите значително надхвърлят рисковете при тази терапия. ХИВ-позитивни пациенти могат да бъдат родители чрез т.нар. „промиване“ на сперма. Тези данни все пак могат да се имат предвид при консултиране на ХИВ-позитивни пациенти, които желаят да станат родители.


Съществуват данни и за други лекарствени средства – например дори ниските дози химиотерапевтици, ползвани за лечение на ракови заболявания, както и дори ниските дози радиация, силно повлияват семенните параметри. Други лекарствени средства, за които има данни, че повлияват негативно параметрите на семенната течност са анаболните стероиди, лекарства, повлияващи оста хипоталамус-хипофиза-гонади (такива водещи до понижено отделяне на тиреоидни хормони и промени в пролактина и др.)