Сперматозоидът като носител на генетична информация трябва да има качествата не само да оплоди яйцеклетката, но и да съдържа генетичен материал, годен за създаването на здраво дете.


Съставът на втечнената смес от течности, наречена семенна плазма, силно варира както между различните мъже, така също и между пробите на един и същ индивид. Тук няма система, която да регулира или създава хомеостаза, а висока степен на вариация на независими фактори, даващи началото на многобройни и неконтролирани химически реакции.


Погрешното разбиране, че чрез еякулаторния процес може да се получи спермална проба, годна за обработка при асистираните репродуктивни техники намалява възможността да бъдат селектирани годните за оплождане сперматозоиди.От значение е да не се използва обикновен презерватив или лубрикант при даването на семенна течност. Лубрикантите съдържат спермидид – вещество, което убива сперматозоидите. Ако се налага да се изследва семенна течност, отделена при полов контакт, то се предоставят специални презервативи от съответната лаборатория. Независимо от това най-честият метод е чрез еякулация в стерилен съд.


Оптималният период, в който да бъде донесена до лаборатория пробата е 1 час, с малки изключения и до 2 часа, при правилно транспортиране. Пробата се взема след задължително сексуално въздържание от поне 3 дни. Ако въздържанието е повече или равно на 5 дни, обемът на еякулата ще е по-голям, но също така се увеличават старите и мъртвите сперматозоиди в него. ДНК фрагментацията на сперматозоидите е по-висока.


Използването на техниката на т.нар. разцепен еякулат дава възможност да се обработи фракцията сперматозоиди, която при естественото оплождане е водеща и съдържа сперматозоидите, които достигат и участват в процеса на оплождане на яйцеклетката. Последната фракция на спермалната течност, отделена от семенните мехурчета се отделя от първата фракция, която е богата на сперматозоиди.


Широко разпространено е погрешното разбиране, че главният източник за получаване на годни сперматозоиди е цялостният еякулат, отделен в лабораторния съд. Нормално процесът на еякулация на семенната течност протича на отделни тласъци и като цяло еякулатът е съставен от последователното екскретиране на секретите на допълнителните полови жлези.


Нарастващият дял на избора за прилагане на асистирани репродуктивни методи за лечение на безплодието при двойката поставя редица въпроси и отговорности. Сред биологичните загадки са описаните случаи на imprinting нарушения сред децата. На този етап не може да бъде изключено негативното влияние върху сперматозоидите и неговият хроматин при различните методи за обработката им. Перспективите при оплождането чрез асистирани репродуктивни методи трябва да се фокусират върху възможността, че ако не бъде констатирано увреждане в поколението, при което е използвана техника с ДНК фрагментация, е възможно да възникнат проблеми в следващите поколения (например, небалансирани транслокации.


При естествено оплождане яйцеклетката е изложена на „атаките“ на огромен брой сперматозоиди с презумпцията, че това ще гарантира оплождане. Изследванията in vivo показаха, че сперматозоидите в женския генитален тракт, освен че са селектирани, са далеч по-малко на брой. Негативните фактори, като семенно-мехурчестата течност, с която сперматозоидите влизат в контакт при даване за обработка, свободните радикали, включително кислородът и светлината, увреждат съществена част от сперматозоидите, като ги лишават от тяхната способност да оплождат яйцеклетката.