Травмите на тестиса и придатъка се причиняват най-често от непосредствен удар върху скротума, притискане при полов акт или от хладно и огнестрелно оръжие. При повечето случаи налице е нараняване и на скротума. Травмите се разделят на закрити, открити, самостоятелни и съчетани.  При закритите увреди се получава хематом в скротума и кръв между обвивките на тестиса (хематоцеле).
 

Закрити увреди на тестиса и придатъка

При голяма сила на удара тестисът може и да се откъсне от кордона. В определени случаи вследствие на травмата тестисът може да бъде изместен от нормалното му място. Нарушаването на кръвоснабдяването може да доведе до нарушаване на сперматогенезата и до атрофия на тестиса.
 
Скротумът е увеличен, болезнен и със синкавочервеникава кожа. В началото тестиса и епидидима се опипват напрегнати и силно болезнени.Впоследствие вследсвие на големия хематом  опипването им става трудно, дори невъзможно. 
 
Травмата на семенната връв протича с оток и хематом в нея, с контузии или скъсване на семепровода и скъсване или тромбоза на съдовете.
 

Лечение

При по-тежките случаи лечението е насочено и към борба с колапса и шока. В зависимост от находката е необходимо извършването на съответната хирургическа намеса с цел запазване на тестиса. Когато не  се приложи навреме хирургическа намеса, е възможно да настъпи атрофия на тестиса.
 

Открити наранявания на тестиса и придатъка


Тези наранявания се получават по-често от огнестрално и по-рядко  от хладно оръжие. Измененията, които могат да настъпят, се обуславят от вида на травматичния фактор и от степента на нараняване на скротума, тестиса и епидидима. Те могат да бъдат тангенциални, проникващи и експлозивни. При нараняване на кордона е възможно откъсването на тестиса и епидидима.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Клиниката е аналогична с тази при закритите наранявания. Налице е ранево отвърстие с изтичане на кръв. Огнестрелните наранявания протичат с колапсни състояния и в различна степен изразен шок.
 

Лечение

Лечението при откритите наранявания на органите на скротума в началото се свежда до борба с шоковото състояние и спиране на кръвотечението. След което се извършва хирургическа обработка на раната с изчистване на некротичните тъкани и хематома, отстраняване на чуждите тела и финна обработка на тестиса със запазване на паренхима му. Отстраняване на тестиса се извъшва, когато е прекъснат кордона или е значително нарушено кръвоснабдяването му.