Доброкачествената простатна хиперплазия е едно от най-често срещаните заболявания на мъжката пикочо-полова система и заема голяма част от урологичната дейност. Според статистиката до 50-годишна възраст засяга приблизително до 50% от мъжете, а над 90 години – процентът достига над 80%. Клинично най-често се проявява между 55 и 65-годишна възраст, като хистологично не се открива при мъже под 30 години. Смята се, че състоянияето е в тясна връзка с процесите на стареене.


Исторически проблемът е разглеждан още 1500 г. пр.н.е., данни за което са открити в египетски папируси. За проблемът се споменава дори и в трудовете на Хипократ. През 1841 год. Мерсие установявя, че проблемите с уринирането при възрастните мъже се дължат на увеличение на простатната жлеза, което той нарича хипертрофия.


Простатната жлеза се разполага в долните отдели на отделителната система под пикочния мехур, като задната ѝ страна е прилепена към правото черво. Уретрата преминава през централната част на простата, което обяснява появата на микционни смущения, когато простатната жлеза започне да увеличава размерите си.Доброкачествената простатна хиперплазия може да има изключително неприятни последици за качеството на живот при мъжете. Може да причини проблеми с уринирането, да наруши сексуалната функция – по данни от проучвания е налице понижаване на либидото и до 4 пъти по-висок риск от еректилна дисфункция при тези пациенти.


Сериозността на симптомите при пациенти с доброкачествена хиперплазия на простата е различна, но тенденцията е те да се увеличават с времето. Основна роля в развитието на заболяването играят две групи хормони - дихидротестостерон и естрадиол.


Действието на Serenoa repens – една от активните съставки в Prostenal Perfect и Prostenal Night, се основава на инхибирането на ензима – 5-алфа редуктаза, който е ключов за превръщането на тестостерона в дихидротестостерон. Последният е активен метаболит, който стимулира увеличаване на размера и броя на клетките в гладката мускулна тъкан на простатата.

 

В Prostenal Perfect се съдържат и други важни съставки като трибулус терестрис, който има отношение към подобряване на либидото и сексуалната активност, които са компрометирани в различна степен при мъже с доброкачествена хиперплазия на простатата. В състава се включват още екстракт от комприва, витамини и цинк.


Диагностиката на състоянието на простатната жлеза се изразява в ректално туширане, ехографски преглед, както и лабораторни тестове – за установяване нивото на т. нар. простатно специфичен антиген.


Нивото на nростатно cпецифичния aнтиген е тест, който основно се използва при скрининга за рак на простатата. Представлява белтък, който се произвежда от простатата и в по-голямата си част се съдържа в семенната течност. Малко количество от него се установява и в кръвта. Макар че увеличение на нивото на белтъка в кръвта се наблюдава при рак на простатата, подобна находка има и при възпаление и хипертрофия на жлезата, което е важно да се отчете, за да не се стига до хипердиагностика и излишен стрес за пациента.


Интерпретирането на теста трябва да става внимателно и винаги в комбинация с резултатите от дигиталното ректално изследване.И двата теста взаимно се допълват в скрининга за рак на простатата.


Друг важен показател при пациенти с доброкачествена хиперплазия на простата е т. нар. международен простатен симптоматичен индекс или International Prostate Symptom Score (IPSS). Представлява тест за оценка състоянието на простатата под формата на въпросник, който се попълва самостоятелно от пациента и дава количествена оценка на симптомите, причинени от простатната хиперплазия.


При всички пациенти, при които е поставена диагнозата е налице в една или друга степен затруднения при уриниране, слаба струя, често уриниране и други. Но за прецизна диагностика е необходимо да се отчете още до каква степен е затруднено уринирането, колко точно е намаляването на струята. Чрез този индекс се дава възможност за фино проследяване на тези симптоми и съответно се позволява още по-прецизирана оценка на резултатите от лечението.

 

Въпроникът за изчисляване на международния простатен симптоматичен индекс е конструиран така, че да бъде самостоятелно попълнен от пациента, без да го затруднява. Подходящ е за оценка както от общопрактикуващите лекари, така и от уролози, които проследяват динамиката в състояниято на база провежданата терапия. Друг важен позитив на въпросникът е, че може да се попълва в домашни условия, след което да бъде изпращан до проследяващия състоянието специалист. Това е от изключително значение за пациентите, особено тези, които се притесняват от честото посещение при лекар, а същевременно се спестяват време и средства.

 

Индексът се определя на база отговорите на седем въпроса, отнасящи се до симптоми на доброкачествената простатна хиперплазия и един въпрос относно качеството на живот. Всеки въпрос за уринарните симптоми позволява на пациента да избере един от шестте отговора, показващи повишаване на тежестта на конкретния симптом. Отговорите получават от 0 до 5 точки. Общият резултат може следователно да варира от 0 до 35 точки.


От проучвания се установява, че препаратите с Serenoa repens при пациенти с умерено изразен Международен простатен симптоматичен индекс е ефективен както при самостоятелна употреба, така и в комбинация със селективен алфа-блокер, поради своя синергизъм. Наблюдавано е подобрение във всички измерени показатели – максимален дебит на урината, средна скорост на потока на урината, отделен обем и остатъчен обем след 6 месеца от началото на лечението.


Резултати от клинични изследвания, публикувани в British Journal of Nutrition, проведено от чешки изследователи оценява ролята на американската червена боровинка при повлияване на симптомите при мъже с доброкачествена хиперплазия на простата. Наблюдава се положителен ефект не само върху индекса, но също така и върху стойностите на простатно специфичния антиген.

 

В Prostenal Night, освен екстрактът от Serenoa repens, се включва екстракт от американска червена боровинка и ашваганда, витамин и цинк.