Тестостеронът е анаболен стероиден полов мъжки хормон, отделящ се от Лайдиговите клетки в тестисите, чиято секреция на свой ред се регулира от гонадотропни хормони от аденохипофизата. Ролята му е свързана с нормалното протичане на сперматогенезата, развитието на вторичните полови белези у мъжа (окосмяване, мускулна маса и др.)

 

Тестостеронът се асоциира с определена патернизация в социално-поведенческия статус у мъжете, чиито основи са свързани със стремеж към утвърждаване и отстояване на обществената позиция, агресивност, анти-социално поведение и тенденция към налагане и доминиране в междуличностните отношения. Обикновено тестостерон-асоциираното поведение се оказва изключително изтощително и предразполага към редица промени във физическото и емоционално здраве. 


 

Някои от тези промени и особености:

 

1. Рисково-импулсивно поведение

Редица проучвания показват, че високите нива на тестостерон водят до взимането на рискови и импулсивни решения, които често са свързани с повишен риск за собственото благосъстояние. От друга страна обаче, според редица изследвания такива високи нива на тестостерон са характерни в природата за видове, чието ежедневие е свързано с битки срещу други мъжки индивиди. В такива случаи импулсивното поведение е разликата между смъртта и живота.

 

В съвремието, което познаваме обаче спонтанните решения по-рядко са свързани с прякото ни оцеляване. Според някои проучвания, индивиди с високи нива на тестостерон са по-склонни към „лотарийни” необосновани инвестиции, както и неетично поведение.

 

2. Нарцистично поведение

Нарцисизмът е психо-емоционално състояние на липса на емпатия, омаловажаване стойността и постиженията на други индивиди с цел повишаване собственото самочувствие, както и повишено мнение за собственото Аз. Високите нива на тестостерон се оказват тригер за такова разстройство в междуличностните отношения на един индивид. Според някои експерименти индивиди с висок тестостерон, поставени в преимуществени условия, даващи им правомощия над други, предизвикват у тях експлоатативно поведение и възползване от дадените условия на правмощие.

 

3. Анксиолиза

Според най-цитираното проучване от 2002 г. за ефектите на тестостерона върху тревожността – както ендогенният, така и екзогенният тестостерон имат анксиолитично действие и понижават нивата на тревожност.

 

4. Анти-депресивно действие

Честотата на депресивните разстройства при мъже нараства с възрастта, което се свързва с понижаване плазмените концентрации на тестостерон. Връзката между депресивните състояния и тестостерона се обуславя от модулацията на серотонинергичната медиация от тестостерона. Повишените тестостеронови нива подобряват настроението, мотивацията и самочувствието.

 

5. Пространствена ориентация

По-добрите пространствено-когнитивни способности у мъже, в сравнение с тези при жени, се свързват също с тестостерона. Намаляването на неговия синтез с възрастта при мъже е и причина за влошаване на тези способности. Според някои проучвания, дори краткосрочен шестседмичен курс с тестостерон подобрява пространствените и когнитивни възможности и при възрастни мъже. Подобренията в способностите на запаметтяване се наблюдават и у двата пола. Такива ползи са наблюдавани и у пациенти с Алцхаймер.

 

6. Агресия

Според множество изследвания тестостеронът се асоциира с агресия – физическа, вербална, гняв, враждебност и повишена иритабилност към различни дразнители. От еволюционна гледна точка, това има значение с ролята на мъжките индивиди в борбата за възпроизвеждане и власт над имущество.

 

 7. Сексуално поведение

Тестостеронът се свързва правопропорционално с либидото и сексуалното поведение както при мъже, така и при жени.

 

8. Доверие

Проучвания сочат, че тестостеронът понижава междуличностното доверие и подготвя индивида за оцеляване в компетитивна среда за статус и ресурси.

9. Тестостерон и бащинство

Според някои хипотези след създаване на поколение нивата на тестостерон у мъжките индивиди намаляват. Това е свързано с факта, че високите нива на тестостерон както заключихме в по-горните редове се асоциират с компетитивно социално-сексуално поведение, докато еволюционно след създаването на поколение в природата се налага избягването на такова поведение и протекция на новата генерация.

 

В заключение, тестостеронът е хормон с важно психо-емоционално значение в репродуктивната фаза на мъжките индивиди, който определя борбата за социални позиции.