Сперматоцеле представлява екстратестикуларна киста, която се развива в епидидима (надсеменника) – малката, навита тръба, разположена в горната част на тестиса, която събира и транспортира сперматозоиди. Сперматоцеле е доброкачествено образувание, което обикновено е безболезнено, като кистата често е изпълнена с бяла или бистра течност, която може да съдържа мъртви сперматозоиди.


Как може да се диагностицира сперматоцеле?

Сперматоцеле може да бъде диагностицирано чрез обстоен преглед на гениталната област. Лекарят палпира (опипване – метод на физикално изследване, който се основава на тактилното чувство на лекаря при допир със структурите на тялото на пациента) тестисите на пациента, за да провери за подутини или области, които са чувствителни или болезнени на допир.


 

Може да бъде усетена известна болка, когато лекарят докосне засегнатите области.
Възможно е да бъде назначена ехография (образно изследване, използващо ултразвук, при което лекарят може да изследва скроталната област за образувания), при наличие на сперматоцеле, то би трябвало да се види.


В какво се състои лечението при сперматоцеле?

Сперматоцеле не е онкологично заболяване, обикновено състоянието не предизвиква болка. Повечето хора не се нуждаят от лечение. Вместо това е необходимо да бъдат извършвани редовни прегледи, при които да бъде проследявано състоянието на кистата. Сперматоцеле може да има нужда от лечение, ако образуванието стане твърде голямо или започне да причинява болка.


Терапията се ограничава до перорални лекарства за борба с болката и намаляване на отока. Не е разработен специфичен медикамент за лечение или профилактика на основното заболяване.


Съществуват две минимално инвазивни терапии, но те се използват рядко при сперматоцеле:

  • Аспирация – процедура, при която лекарят използва тънка игла, за да пробие кистата и след това да източи течността;
  • Склеротерапия – процедура, при която лекарят инжектира склерозиращ агент (склерозант) в кистата, който насърчава заздравяването и спира новото натрупане на течност

Доказано е, че тези възможности за лечение на сперматоцеле са ефективни, но обикновено не биват препоръчвани. Това е така, защото съществува риск епидидимът да бъде увреден, което да доведе до проблеми с фертилността на мъжа. Друг често срещан проблем е, че сперматоцеле може да рецидивира (да се образува отново).


Хирургичната операция, известна като сперматоцелектомия, е най-често прилаганото лечение на сперматоцеле. Целта на лечението е да бъде премахната кистата от епидидима (надсеменника), като същевременно се запази здравата тъкан. Тази операция се прави като амбулаторна процедура, което означава, че няма да е необходимо пациентът да остава продължително време в болница. Процедурата може да бъде извършена с местна или обща анестезия и обикновено приключва за по-малко от час. В някои случаи може да се наложи отстраняване на част или дори на целия епидидим заедно с кистата.


Каква е прогнозата при сперматоцеле?

Повечето мъже не страдат от никакви оплаквания при сперматоцеле. При усещане на болка или дискомфорт, сперматоцелектомията би трябвало да осигури облекчение на симптомите, въпреки че съществува риск от усложнения, които могат да повлияят на фертилитета на пациента. Възможно е също така сперматоцеле да се върне дори след операция.

 

Библиография:
National Center for Biotechnology Information (NCBI). Beiko DT, et al. Percutaneous aspiration and sclerotherapy for treatment of spermatoceles
National Health Service (NHS). Testiclar lumps and swellings
Urology Care Foundation. What are spermatoceles (spermatic cysts)?