ЯМР-контролирана трансуретрална ултразвукова аблация е нов високоефективен и акуратен метод за лечение на рака на простатата без традиционните странични ефекти.


Ракът на простатата заема трета позиция по честота в света сред неоплазмените заболявания след рака на кожата и рака на белия дроб сред двата пола и второ място сред мъжете. Средностатистически той засяга един на всеки девет мъже. За разлика от другите видове злокачествени заболявания, ракът на простатата е сравнително бавно прогресиращ и петгодишната преживяемост в ранните стадии е около 99% процента. С прогресирането на заболяването обаче и възникване на далечни метастази, картината рязко се променя. Затова е важно навременното поставяне на диагнозата и профилактичен скрининг при мъже над 50-годишна възраст. Симптомите на заболяването включват микционни смущения – често и затруднено уриниране, парене, болка, промени в струята на урината, хематурия и др. Подобни са симптомите и при бенигнената старческа простатна хиперплазия, затова е важно скриниране на мъже с такива симптоми чрез изследване на плазмените нива н простатния специфичен антиген (PSA – prostate specific antegene), както и ректалното туширане.


Изследователи представят иновативен метод за хирургично лечение на рака на простатата на конгреса на Радиологичното общество на Северна Америка (Radiological Society of North America), който се проведе тази година в Чикаго. Новият метод включва използването на ултразвук под контрола на ядрено-магнитен резонанс в реално време (TULSAMRI guided transurethral ultrasound ablation). Т.нар. TULSA-метод (трансуретрална ултразвукова аблация) доби популярност през последните години като мини-инвазивен и ефективен метод, чрез който може да се таргетира точно простатата, без да се засягат околни тъкани, като процедурата се извършва под ядрено-магнитен контрол, което позволява на лекарите да виждат какво правят. Самият трануретрален ултразвуков апарат съдържа десет ултразвукови генератора, които „изгарят“. Контролът на силата, насочеността и таргетирането на ултразвуковите лъчи става с помощта на софтуер, който дава възможност тези параметри на бъдат контролирани и оптимизирани.Според един от водещите автори на проучването – д-р Стивън Раман, за разлика от другите ултразвукови системи на пазара, с тази може да се проследява аблацията в реално време с помощта на ЯМР, както и да се получава обратна връзка за термалната доза и ефикасност. В проучването средното време за TULSA било 51 минути, като за това време се третира цялата простата, а времето за възстановяване е минимално. Екипът, освен това препоръчва ядрено-магнитния резонанс и като пост-TULSA диагностично-профилактичен метод, тъй като неговата точност в установяването на рецидиви е около 93-96%.


За проучването си екипът набира 115 мъже със средна възраст 65 години. Методът им показва значително подобрение в размера на простатата от средно 39 кубически сантиметра, до 3,8 само за една година след лечението и елиминиране на клинично сигнификантен рак при 80% от пациентите. Във финалната кохорта от 111 мъже, 72 били напълно излекувани (65%) според биопсичното изследване, а нивата им на PSA били средно с 95% по-ниски. Освен драстичната редукция в простатния обем се наблюдавали и ниска честота на импотентност и инконтиненция, в сравнение с класическите методи.


В Европа вече методът е одобрен и д-р Раман се надява това да се случи и в САЩ, ако по-нататъшни изследвания потвърдят резултатите. Основни предимства на трансуретралната аблация под ядрено-магнитен контрол е, че дава възможност за изключително прецизно таргетиране на афектираната тъкан, като дава по-ниска честота на инконтиненция и еректилна дисфункция и, че може да третира и бенигнена простатна хиперплазния с минимални нежелани ефекти като алтернатиен метод.