Семействата с един родител, включително такива, в които това е бащата, са все по-често срещани по света. Предишни данни сочат, че такива семейни формати притежават неблагоприятни последици за цялостното здраве на родителя. Повечето проучвания обаче касаят самотните майки, поради което не се знае много за ефектите върху мъжкото здраве.


Изследване, публикувано по-рано тази година в Lancet Public Health, се явява първото, което сравнява смъртността при самотните родители с тази при родителските партньорства. Проведен от канадски специалисти от Institute for Clinical Evaluative Sciences, анализът обхваща 871 самотни бащи, 4590 самотни майки, 16 341 семейни бащи и 18 688 семейни майки.

 


Резултатите от обширното проучване демонстрират, че степента на смъртност сред самотните бащи е три пъти по-висока от тази при самотните майки и семейните бащи. „Изненадващото в нашите резултати е факторът социална изолация; самотните бащи по-рядко имат взаимоотношения и връзки в социалните мрежи, които биха им подобрили здравето, продуктивността и благосъстоянието. Изследването ни показа осезаем пример как социални фактори, като самотата и социалната изолация, са също толкова важни като традиционните рискови фактори, като пушенето и затлъстяването, в предвиждането на преждевременна смърт“, твърди Мария Чиу, един от авторите на публикацията.

 

Ето какво друго показва и проведеният анализ:

 

  • Много по-вероятно е самотните бащи да бъдат бели мъже.
  • Самотните бащи ядат сравнително по-малко плодове и зеленчуци.
  • Самотните бащи са склонни по-често да се отдават на тежка, епизиодична консумация на алкохол.
  • Самотните бащи са по-изложени на болести като рак и сърдечносъдови проблеми.
  • Самотните бащи са посещавали по-често спешното отделение и са били приемани в болница в сравнение с останалите категории изследвани лица.
NEWS_MORE_BOX

 

Какво може да обясни тези резултати? Едно от допусканията е, че самотата е свързана с нарушения на съня, по-високи нива на стрес, по-слаба имунна система  и повишен когнитивен спад. Разбира се, нужни са допълнителни проучвания, които да хвърлят светлина върху въпроса: защо тези ефекти покосяват повече самотните бащи. Въпреки това може да се посочи, че с оглед на по-високия процент самотни майки, самотните бащи се сблъскват по-често с бариери при търсенето и получаването на подкрепа, както групова, така и финансова.

 

Друг потенциален фактор е, че най-често срещаният начин за един мъж да попадне в категорията „самотен родител“ е след смъртта на партньора му, което може да доведе до скръб, депресия и допълнителен стрес.