Случаите на рак на белия дроб при мъже се различават от случаите на рак на белия дроб при женския пол по редица направления. Рискът жена, която е пушач, да развие рак на белия дроб, е по-голям от риска при мъж, който е пушач.

 

Въпреки това, статистиката показва, че повече мъже развиват рак на белия дроб, като се предполага, че причината е склонността за пушене на по-голямо количество цигари. Специалистите не могат напълно да обяснят тези несъответствия, но се смята, че генетичните фактори и някои разлики между половете могат да играят важна роля за възникването на рак на белия дроб.Видовете рак на белия дроб, които обикновено засягат мъжете, също се различават от тези, които засягат жените, както и ефективността на терапиите, използвани за тяхното лечение. Най-общо казано, резултатите при мъжете в по-голяма степен са по-лоши, въпреки че по-новите прицелни медикаменти в онкологията и имунотерапиите са обещаващи по отношение на подобряване на продължителността на живота на пациентите.


Ракът на белия дроб е водещата причина за смъртни случаи от рак при мъжете в световен мащаб. Въпреки че в миналото мъжете са били изложени на по-голям риск от това да развият заболяването, броят на мъжете и жените, диагностицирани с рак на белия дроб всяка година бавно се изравнява.


Поради причини, които не са напълно изяснени, мъжете, които пушат, са по-малко склонни да развият болестта, отколкото жените, които пушат. Проучване от 2014 г. съобщава, че мъжете, които са "заклети" пушачи, са с 50% по-малко склонни да развият видовете рак на белите дробове, свързани с тютюневия дим в сравнение с жените пушачи.


Това важи и за мъжете, които никога не са пушили, в сравнение с жените непушачи. При мъжете, които никога не са пушили, спрямо жените непушачи, има около 33% по-малка вероятност да се разболеят от рак на белия дроб – разлика, за която се смята, че е свързана с генетична предразположеност на жените, размера на тялото и излагането на канцерогени в дома, като радон. Въпреки това, мъжете непушачи, които развиват рак на белия дроб, са изложени на по-голям риск от смърт, отколкото жените.


Мъжете са по-склонни да развият плоскоклетъчен рак на белия дроб – вид недребноклетъчен рак на белия дроб, който се развива в дихателните пътища на белите дробове. Той представлява около 30% от всички диагнози на недребноклетъчен рак на белия дроб и е пряко свързан с цигарения дим.


Обратно, белодробният аденокарцином, вид недребноклетъчен рак на белия дроб, който се развива в периферията на белите дробове, преобладава при жени и непушачи.


Мъжете са по-малко податливи да развият дребноклетъчен рак на белия дроб – по-рядко срещана, но като цяло по-агресивна форма на заболяването. Въпреки това, когато към изчисленията се добави тежкото пушене, рискът от тези заболявания може да започне да се изравнява.


Мъжете, които пушат повече от 30 цигари на ден, увеличават своя риск за плоскоклетъчен рак на белия дроб 100 пъти, за аденокарцином на белия дроб 22 пъти и за дребноклетъчен рак на белия дроб 111 пъти.


Подобен модел се наблюдава и при жените, при които пушенето на над 30 цигари дневно увеличава риска за плоскоклетъчен рак на белия дроб 63 пъти, за аденокарцином на белия дроб 17 пъти и дребноклетъчен рак на белия дроб 109 пъти.


Библиография:
Hellyer JA, Patel MI. Sex disparities in lung cancer incidence: Validation of a long-observed trend
American Cancer Society. Key statistics for lung cancer
Pesch B, Kendzia B, Gustavsson P, et al. Cigarette smoking and lung cancer—elative risk estimates for the major histological types from a pooled analysis of case-control studies
Verywell Health. Lung Cancer in Men