Въпреки че почти 90% от пациентите с лупус (системен лупус еритематозус) на възраст между 15 и 45 години са жени, мъжете също могат да развият лупус и те трябва да знаят за какви симптоми да бъдат бдителни.

 

Симптомите на лупус при мъжете често са идентични с тези, които изпитват и жените със заболяването. Въпреки това изследванията са установили, че някои симптоми на лупус, като дискоиден (хроничен) обрив и бъбречни проблеми, могат да бъдат по-чести при мъжете, отколкото при жените.


 

Какви са симптомите на лупус при мъжете?

Мъжете могат да развият някои от често срещаните симптоми на лупус (като умора), но също така има доказателства, че определени симптоми на лупус са по-чести при мъжете, отколкото при жените с болестта.

 

Въпрос, който често изниква, когато се обсъжда лупус, е дали болестта засяга по различен начин половете.

 

Направени са редица проучвания, за да бъде установено дали лупусът при жените и мъжете е различен, но резултатите варират почти толкова, колкото и самите проучвания (например начините им на провеждане, броят на пациентите мъже и расовата и етническа принадлежност на пациентите). Все пак при изследванията са отбелязани някои разлики между половете спрямо протичането на заболяването. Симптомите на лупус, които изглеждат по-чести при мъжете, включват:

  • Плеврит (възпаление на обвивката, която обгражда белия дроб);
  • Бъбречно нарушение;
  • Дискоиден пеперудообразен обрив (червеникава, люспеста кожа);
  • Хемолитична анемия (от разрушаването на червените кръвни клетки);
  • Лупусен антикоагулант (може да насърчи ненормално съсирване на кръвта);
  • Гърчове

Докато дискоидният лупус е по-често срещан при мъжете, лезиите изглеждат по един и същи начин при всички пациенти, които ги развият. Честите симптоми на лупус, които се срещат еднакво при мъжете и жените включват:

  • Тежка умора;
  • Болезнени, подути стави;
  • Подуване на цялото тяло;
  • Главоболие

Защо лупусът е по-рядко срещан при мъжете?

Възникват повече въпроси, отколкото отговори, когато става въпрос за обсъждане на лупус, и защо болестта засяга толкова много повече жените в сравнение с мъжете. Потенциалният отговор на този въпрос може да се крие в ролята на половите хормониестрогени, обикновено свързван с жените, и андрогени, обикновено свързвани с мъжете.

 

Смята се, че естрогените може да насърчат развитието на автоимунни заболявания, докато андрогените могат да предложат известна защита от тези заболявания. По-високите нива на естрогени при жените може да са една от причините заболяването да е по-разпространено при тях. Смята се, че ниските нива на андрогени при мъжете са свързани с развитието на лупус при мъжете.

 

Референции:
1. Lupus Foundation of America. Does lupus occur in men?
2. Hospital for Special Surgery. Lupus and gender
3. Verywell Health. Lupus Symptoms in Men: What to Look For