Съществуват множество идентифицирани рискове за рак на дебелото черво. Някои са свързани с начина на живот, а други са фактори извън контрола на човек, като фамилна анамнеза (случай в семейството), пол, генетични състояния и възраст.

 

Диета с високо съдържание на червено и преработено месо, животински мазнини и силно преработени храни може да допринесе за увеличаване на риска. Пушенето, прекомерното пиене на алкохол и ниската физическа активност също са свързани с по-високи нива на рак на дебелото черво. Въпреки че няма напълно надеждни данни, се смята, че мъжете като цяло могат да имат повече от тези фактори на начина на живот, които допринасят за развитието на рак на дебелото черво, отколкото жените.Възможно е ракът на дебелото черво да възникне и при хора, които нямат идентифицирани или видими рискови фактори за развитието му. Може да бъде предотвратен чрез скрининг, тъй като, когато се отстрани полип, той няма шанс да стане рак. Ракът на дебелото черво в ранните си стадии е лечим до голяма степен, което прави ранната диагностика от решаващо значение за добрите резултати от терапията.

 

Ракът на дебелото черво обикновено възниква в по-млада възраст при мъжете, отколкото при жените. Промените в насоките, които изискват скринингови тестове при по-млади хора, могат да помогнат за справяне с част от този проблем.

 

Наличието на диагноза възпалително заболяване на червата (като болест на Крон и улцерозен колит), особено улцерозен колит, е фактор за развитието на рак на дебелото черво. Рискът се увеличава след осем години със заболяването. Доколко добро е контролирането на заболяването също играе роля за риска от рак. Продължителното възпаление на червата, което не е добре управлявано, е по-тясно свързано с рак на дебелото черво.

 

Наличието на екстензивен колит или панколит в дебелото черво също е свързано с повишен риск от карцином, възпалителното заболяване на червата не е рисков фактор, който е специфичен само за мъжете, но е значим, тъй като е състояние, което продължава през целия живот.

 

Ракът на дебелото черво започва с предракови лезии по вътрешните стени на дебелото черво, наречени полипи. Когато полипите бъдат отстранени по време на колоноскопия, те вече не представляват риск за развитието на рак. Мъжете имат по-голям риск от развитието на полипи в дебелото черво в по-млада възраст, отколкото жените.

 

Полипите на дебелото черво се развиват бавно, но те могат да се развият при някои хора, които все още не са достигнали възрастта за скрининг за рак на дебелото черво. Проучване е показало, че мъжете могат да започнат да развиват полипи средно 10 години преди жените.

 

Полипите не са рисков фактор, който може да бъде променен, но скринингът за рак на дебелото черво може да помогне за намирането и отстраняването им, преди да станат злокачествени.

 

Друг фактор, който влияе на риска от рак на дебелото черво, са редките заболявания, които причиняват развитието на полипи. Те включват наследствен неполипозен колоректален рак (синдром на Линч), фамилна аденоматозна полипоза, Синдромът на Гарднър, MYH-асоциирана полипоза, синдром на Пьотц-Йегерс (Peutz-Jeghers) и синдром на назъбена полипоза.

 

Наличието на фамилна анамнеза за едно от тези състояния е важно при оценката на риска от рак на дебелото черво. Повечето от тези състояния изглежда засягат по подобен начин мъжете и жените. Въпреки това, мъжете със синдром на Линч имат по-висок риск от развитие на рак на дебелото черво, отколкото жените със същото състояние.

 

Диагностичните методи за рак на дебелото черво включват лабораторни тестове, специализирани рентгенови изследвания, като компютърна томография (КТ) и ендоскопски изследвания, като сигмоидоскопия и колоноскопия. Само колоноскопията дава възможност да се види цялата дължина на дебелото черво и да се отстранят всички полипи.

 

Мъжете осъзнават необходимостта от скрининг за рак в по-малка степен, отколкото жените. Те са по-склонни да преминат през колоноскопия, отколкото жените, но това се случва само когато им бъде предложено от специалист.

 

Допълнително усложняване на въпроса за ранната диагностика е, че мъжете като цяло са склонни да са по-малко наясно със симптомите на рака. Проучванията показват, че мъжете имат повече проблеми с разпознаването на признаци и симптоми, свързани с червата и пикочния мехур.

 

Мъжете със заболяването имат по-ниска обща преживяемост от жените. Смята се, че множеството фактори, влияещи на риска при мъжете и разликите в хормоните между половете може да са част от причините за това наблюдение.

 

Референции:
1. Hill SE, Bell C, Bowie JV, et al. Differences in obesity among men of diverse racial and ethnic background
2. Ma Y, Yang Y, Wang F, et al. Obesity and risk of colorectal cancer: a systematic review of prospective studies
3. Whiteman DC, Wilson LF. The fractions of cancer attributable to modifiable factors: A global review
4. Gram IT, Park SY, Wilkens LR, Haiman CA, Le Marchand L. Smoking-related risks of colorectal cancer by anatomical subsite and sex
5. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Population Health