Ракът на простатата е най-честото злокачествено заболяване сред мъжката популация. В годишен аспект единствено ракът на белите дробове е причина за повече смъртни случаи от рак в САЩ в сравнение с простатния карцином.

 

Възраст


Развитието на болестта показва възрастова зависимост. Статистика демонстрира, че повече от 50% от мъжете над 80-годишна възраст имат клинично изявено заболяване или хистологичната картина на биопсични материали от жлезата показват характеристики на злокачествена трансформация на клетките без това да се е изявило още клинично.

 

С оглед нарастващата продължителност на живот, ракът на простатата се очертава като сериозен медицински проблем с висока социална тежест в структурата на заболеваемост на населението.

 

Раса

По-чест и по-агресивен е ракът на простатата сред афроамериканците. Най-ниска е честотата сред азиатците.

 

Генетика

Причина за развитие на заболяването е натрупването на генетични мутации в молекулата на ДНК. В своята съвкупност тези промени водят до злокачествено израждане на клетките. Някои от мутациите могат да се унаследят, което не означава, че ракът на протатата е наследствено заболяване. Унаследява се повишена предразположеност, но не и предопределеност за рак.

 

Доказано е, че за мъже с роственик от първа линия, диагностициран с рак на простатата, рискът за развитие на болестта е повече от двукратно увеличен. При два или повече родственици рискът скача между 5 и 11 пъти.

 

Вредни навици и хранителен режим

Други рискови фактори са тютюнопушенето и системната консумация на храни с високо съдържание на животински мазнини. Простатният карцином е 20-30% по-рядък сред вегетарианците. Увеличеният прием на животински мазнини покачва производството на тестостерон, който е с решаваща роля за възникването на хормоночувствителен рак на простатата. Наднорменото тегло (BMI-25-29,9 кг/м2) и затлъстяването (BMI>30 кг/м2) се асоциират с повишен риск от смърт за вече диагностицирани с рак на простатата пациенти.

 

Данните, че приемът на Витамин Е и селен има профилактична роля и намаляват риска за развитие на рак на простатата, са доказано неверни. Алкохолът, кръвната група, сексуалната активност също не повлияват риска.

 

Анаболни стероиди и вещества, покачващи тестостерона

С анаболните стероиди в организма постъпва тестостерон и негови активни производни. Част от циркулиращия в кръвта тестостерон се превръща в дехидротестостерон в простатата, който е с още по-мощен анаболен ефект. Системното обременяване на жлезата с мъжки полови хормони предизвиква нейното разрастване (хиперплазия) и повишава риска от рак на простатата.

 

Нарастващата употреба на Tribulus terrestris във фитнесите също има като краен ефект покачване на тестостероновите нива в кръвта, макар и по друг по-физиологичен механизъм. Това обаче, не прави екстракта от билката по-малко опасен по отношение на риска за развитие на простатен карцином.

 

Хемопревенция

В световен план няма одобрена лекарствена профилактика (хемопревенция) на онкологичното заболяване. В САЩ са провеждани проучвания за ролята на инхибиторите на 5-алфа редуктазата (ензимът, превръщащ тестостерона в дехидротестостерон в простатата), приемани от здрави мъже над 55 години в продължение на години.

 

NEWS_MORE_BOX

 

След изнасянето на резултатите от проучванията се отчита ефект по отношение намаляване честотата на рак на простатата. Американската агенция по храните и лекарствата обаче, приема резултатите като такива с некатегорична клинична стойност за масовото въвеждане на тази група лекарства като хеопревенция в рутинната клинична практика.

 

Профилактиката и ранното диагностициране на рака на простатата се осъществяват чрез регулярни профилактични прегледи при уролог, включващи ректално туширане и лабораторно изследване на туморен маркер – PSA (простато-специичен антиген). Честотата на прегледите трябва да е съобразена с възрастта, фамилната обремененост, расата, появата на симптоми и промяната в нивата на PSA в серума.

 

За намаляване на индивидуалният риск за развитие на заболяването значение имат редукцията на животинските мазнини в хранителния режим, ограничаването на тютюнопушенето, поддържането на теглото в нормални граници и ненамесата в хормоналния статус по отношение на мъжките полови хормони чрез прием на анаболни стероиди и други вещества.