Нормално последствие от хода на възрастта и деленето на клетките е постепенната загуба на генетичния материал от краищата на хромозомите, известни като теломери. Процесът се означава като скъсяване на теломерите и се асоциира се с негативния ефект на напредващата възраст върху общото здравословно състояние.

 

Скъсяването на теломерите с годините е налице и при двата пола, но според учените определени фактори от начина на живот може да окажат различно влияние върху интензивността на процеса при мъжете и жените. Установено е например, че при мъжете, които пушат редовно, скъсяванетo на теломерите е по-интензивно и в определен момент те може да загубят голяма част от генетичния материал, заключен в тяхната Y-хромозома.


 

Установени са случаи, в които Y-хромозома изобщо не се открива в ядрото на някои телесни клетки при мъже, страстни пушачи. Проучване, проведено в края на миналата година, асоциира загубата на Y-хромозомата в част от клетките на тялото с повишен риск от ракови заболявания и с по-кратка продължителност на живота като цяло. Точно този феномен се посочва от учените катo възможно обяснение за по-високата заболяемост от определени форми на рак сред мъжете, особено сред пушачите.

 

Две трети от структурата на Y-хромозомата, характерна само за мъжете, се състои от повтарящи се генетични последователности, които не се асоциират с никакви важни гени. Това е причина Y-хромозомата доскоро да се считаше единствено за фактор, определящ пола на индивида и имащ отношение към произовдството на сперма и към унаследяването само на малък брой важни гени.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Проучване от края на миналата година обаче показва, че в Y-хромозомата са разположени много важни нуклеотидни последователности, предавани от баща на син. Последните данни сочат, че част от тези последователности кодират важни органични съединения, които потискат развитието на тумори. Отпадането на тези гени с годините при мъжете пушачи може да е причина за повишения риск от ракови заболявания сред тях. Така, телесните клетки, които с годините са загубили своята Y-хромозома, по-лесно мутират и може да отключат формиранеот на туморно образувание.

 

Данните от проучването са получени след проследяване на кръвни проби от 6 000 мъже над 60-годишба възраст. Установено е, че за пушачите сред тях рискът от загуба на Y-хромозомата в кръвните клетки е между 2 и 4 пъти по-висок, отколкото при непушачите. Конкретните данни сочат, че при 60-годишни мъже пушачи значителна част от мъжката хромозома може да бъде загубена в над 10% от кръвните клетки.

 

Данните от проучването се посочват като още една причина за отказване от тютюнопушенето и за пореден път доказват мутагенния ефект на токсините в цигарения дим.