Тестисите имат огромно разнообразие във формата и размерите. Освен това е характерно, че левият тестис заема по-ниска позиция от десния при около 70% от мъжете и обикновено е по-малък със 7-10%. Интересен факт е, че същият е процентът на жените с по-голяма лява гърда. Защо обаче единият тестис при мъжете стои по-ниско от другия и е по-малък е въпрос, който спечели иг-сатирична (антинобелова) Нобелова награда през 2002 година.


Поради огромните вариации в размерите на тестисите и поради положението на единия спрямо другия, има различни методи за определяне на големината им. Единият е чрез измерване обема им, който е средно 20 кубически сантиметра. Друг - чрез измерване дължината им от върха до долната част, която е средно 4,5-5 сантиметра.

 


Вместо обаче да си сравнявате тестисите с други мъже, е добре да обърнете внимание дали те се променят във времето. Тестиси, които например бързо са се смалили, за кратък период от време, са повод за притеснение. Нормално е смаляването размерите на скротума при студено време, но това няма връзка с размера на самите тестиси.

 

Промяната в размера на скротума под влияние на външната температура се нарича кремастерична ретракция и е резултат от стремежа да се постигне оптимална температура за нормалната работа на тестисите. Така при студено време те се доближават до тялото, скротумът се смалява, за да се повиши температурата им и, обратно, при топло време кремастерният мускул се отпуска, за да се отдалечат те от тялото и да се понижи температурата.


Причина за малкия размер на тестисите е ниският тестостерон. Изследване от 2017 г. установява, че тестикуларният обем, заедно с Индекса на телесната маса са предиктор на плазмените нива на тестостерон. Средностатистически, мъжете с по-ниски нива на тестостерон имали по-малки по размер тестиси. Много мъже с ниски нива на тестостерон обаче имат нормални по размер тестиси, затова сам по себе си този признак, без наличието на други, не е особено показателен. Някои от симптомите при ниска продукция на тестостерон включват понижено либидо, затруднено подържане на ерекция и еректилна дисфункция, промени в настроението, депресивност, намаляване на мускулната маса спрямо относителното тегло и др.


Варикоцелето е дилатация на скроталните вени. При пациенти с варикоцеле се наблюдава болка и оток, а при други може да липсва симптоматика. Възможно е наличието и на инфертилитет – при около 40% от мъжете с инфертилитет се установява варикоцеле. Някои пациенти с варикоцеле може да забележат, че тестисите им са се свили или, че единият внезапно е станал по-малък от другия. След оперативна намеса обикновено се възстановява симетрията.


Някои конгенитални малформации също могат да манифестират с промени в размерите на тестисите. Например при синдрома на Клайнфелтър, при който в мъжкия кариотип се установяват XXY или рядко XXXY полови хромозоми, се наблюдават обикновено нетипични вторични мъжки полови белези и изключително малки по размер тестиси. Пациентите с Клайнфелтър са обикновено по-високи от средното и имат малки тестиси с компроментирана и понижена продукция на тестостерон. Повечето от пациентите са инфертилни. Синдромът на Клайнфелтър може също така да засегне и нервно-моторното развитие. Деца с Клайнфелтър може да имат също влошена координация и обучение. Някои биват диагностицирани в ранна възраст, но други дори нямат представа за състоянието си.


Тестикуларната атрофия е друго състоянието, което може да бъде причина за намаления размер на тестисите. Няколко са причините за възникване на тестикуларна атрофия – една по-тривиална е оперативната корекция на ингвинална херния. Това е общо взето рядко усложнение на операцията и се среща при около 0,5% от мъжете, които се подлагат на херниална корекция. При мъже с многократни рецидиви и повече корекции, процентът от компликации достига 5%.


Други възможни причини за тестикуларна атрофия са напредването на възрастта и нормално понижето в продукцията на тестостерон, сексуално-трансмисивни заболявания като сифилис и ХИВ, заушка, алкохолна цироза и др.


Малко са проучванията, които да показват директна връзка между размера на тестисите и инфертилитета. Едно изследване от 1989 г., в което участват общо 1029 инфертилни мъже установило, че 704 от тях имали нормални по размер тестиси. Другите мъже имали различна степен на редукция в тестикуларния обем в единия или и двата тестиса. Установено било, че броят и мотилитета на сперматозоидите намалявал с редукцията на размера на тестисите. Мъже с понижен тестикуларен обем имали понижена продукция на сперматозоиди. Тъй като обаче повечето мъже в това проучване имали нормални по размер тестиси, изследването не успяло да покаже ясна връзка между фертилитета и размера на тестисите при мъжете с нормален тестикуларен обем.


Друго интересно проучване от 2013 г. показва, че по-малкият размер на тестисите се асоциирал с по-засилено бащинско чувство и загриженост. В еволюционен план, това ни е известно – редукция на нивата на тестостерон може да се наблюдава при семейни мъже, което се асоциира с необходимостта от ограничаване на рисковото поведение.


Без наличието на друга симптоматика не може да се каже дали редуцираният тестикурален размер е алармиращ симптом - няма установена връзка между тестикуларния обем и други състояния. Повод за изясняването му е, когато е придружавано с болка, оток, понижено либидо, еректилна дисфункция и др.