Количеството на сперматозоидите при мъжете от Северна Америка, Европа, Австралия и Нова Зеландия е намаляло с 50-60% между 1973 и 2011 г., сочи ново проучване на Еврейския университет в Йерусалим. Изненадващо проучването, което анализира данни за броя на сперматозоидите на 42 935 мъже, не установи спад в броя на сперматозоидите при мъже от Азия, Африка и Южна Америка, въпреки че има ограничени данни от тези области. Като цяло това е много притеснителен резултат.

 

Има дългогодишен дебат сред учените за това дали броят на сперматозоидите е намалял или не. Но това, което е различно в проучването, е качеството на анализа. Той се извършва систематично, отчитайки няколко от проблемите, които са засегнали предишни изследвания, като например метода, използван за преброяване на сперматозоидите и сравняване на проучвания, провеждани през десетилетията. Поради това повечето експерти са съгласни, че представените данни са с високо качество и че заключенията, макар и тревожни, са надеждни.


 

Какво се случва?

 

От няколко години има тревожна тенденция за увеличаването на аномалиите в мъжкото репродуктивно здраве, като например рака на тестисите. Намаляването на броя на сперматозоидите е в съответствие с тези увеличения и това покачва тежестта на концепцията, че мъжкото репродуктивно здраве е атакувано и бързо намалява.

 

Всъщност, ако данните за броя на сперматозоидите се сведат до логичното му заключение, мъжете би трябвало да имат слаб или никакъв репродуктивен капацитет след 2060 г. нататък. Най-разумното обяснение за спада на мъжкото репродуктивно здраве са промените в околната среда. Текущите изследвания показват, че мъжкият ембрион е особено податлив на излагане на замърсители и така промените, които се появяват рано в живота на плода, могат да имат многозначителен ефект върху възрастните.

 

Какво може да се направи?

 

Най-простият отговор е, че се нуждаем от повече проучвания за това на какво се дължи този спад на сперматозоидите. Не можем да се задоволим с потенциалния отрицателен ефект върху плодовитостта и трябва спешно да се вземат мерки за увеличаване значително на изследователските усилия относно мъжкото репродуктивно здраве.

 

Въпреки че преобладаващите данни показват спад в репродуктивното здраве, има някои географски различия, които оказват влияние. Ще бъде от решаващо значение да се определи кои са ключовите разлики между географските региони, като генетичните различия и излагането на специфични замърсители, за да може след това да се вземат мерки за лечение, ограничаващо тези негативни ефекти.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Ако това засяга основно плода, какви мерки може да вземе възрастният човек?

 

Дори при възрастните, излагането на вредните въздействия на химикалите, като бисфенол А, се смята, че влияе негативно на фертилитета. Затова те трябва да избягват влиянието на тези токсични химикали. Това включва и спиране на тютюнопушенето. Също така, много важен фактор е и здравословният начин на живот, тъй като има известна връзка между затлъстяването и намаления брой на сперматозоидите.