Хипогонадизмът (намалената функция на тестисите) има множество негативни здравни последици за мъжа. Остави ли се нелекуван, недостигът на тестостерон води до безплодие, импотентност, покачване на тегло, сърдечно-съдови заболявания, остеопороза и депресия. Тестостерон-заместителната терапия е показана за мъже с доказано нисък тестостерон с цел да се поддържат вторичните полови белези и да се овладеят симптомите на хипогонадизъм.


Има няколко различни начина за приложение на тестостерон – интрамускулно, трансдермално, сублингвално, букално (в лигвицата на бузите). Общото между всички тези варианти е, че се избягва стомашно-чревния тракт. Това е така, защото приемът му под формата на таблетка води до бързото му деактивиране в черния дроб и го прави неефективен.


В България най-достъпен е интрамускулния тестостерон под формата на тестостеронови естери или тестостеронow ундеканоат. В първият случай той се прилага веднъж на 14 до 21 дни, а във вторият – на всеки 3 месеца.Противопоказания за стартиране на тестостеронова терапия са:

 • Непосредствени репродуктивни желания – тестостеронът потиска нормалното спермообразуване;
 • Високи нива на хематокрит;
 • При мъже с рак на гърдата или простатата;
 • Мъже с палпируем простатен нодул;
 • Нива на простат-специфичен антиген (PSA) > 4 нг/мл или > 3 нг/мл и висок риск за простатен карцином (напр. фамилна обремененост);
 • Тежка нелекувана сънна апнея;
 • Тежка сърдечна недостатъчност;
 • Преживян миокарден инфаркт или инсулт в предходните 6 месеца;
 • Тромбофилия;

Преди да се стартира тестостерон-заместителна терапия, особено при мъже на възраст над 50 години, трябва да се изследва PSA и да се проведе консултация с уролог, за да се изключи простатно образувание. След стартиране на терапията е необходим контрол на PSA на 3 до 12 месеца от лечението. Повторна консултация с уролог се налага, ако в рамките на първите 12 месеца има покачване на PSA с над 1.4 нг/мл спрямо изходното или достига нива над > 4 нг/мл.


Симптомите на хипогонадизъм се оценяват на 3-12 месеца от началото на терапията и след това всяка година. Лечението с тестостеронови естери има по-лабилен контрол на симптомите, тъй като нивата на серумния тестостерон имат големи вариации, докато тестостероновия ундеканоат има по-стабилен профил на действие.


Нивата на тестостерон се проследяват в първите 3-6 месеца, след което веднъж годишно. Цели се те да бъдат в средата на нормата.


Хематокритът се изследва на 3-6 месеца от старта на терапията и след това веднъж годишно. Ако той се покачи >54%, терапията трябва да се преустанови до нормализирането му. След това може да се възстанови в по-ниска доза.


При мъже с остеопороза се препоръчва проследяване на костна плътност на лумбални прешлени и/или бедрена шийка 1-2 години след началото на терапията.


Ползи от терапията

Вторични полови белези. При млади мъже, които не са достигнали пубертетно развитие, тестостероновата терапия води до развитие на вторични полови белези – лицево окосмяване, спадане на гласа, натрупване на костна и мускулна маса, увеличение на пениса.


При мъже с доказано ниски нива на тестостерон има подобрение на либидото и половата функция. Тестостеронът няма ефект при мъже с нормален тестостерон. В тези случаи се препоръчва инхибитори на 5-алфа редуктазата (напр. силденафил).


Тестостерон-заместителната терапия подобрява самочувствието и депресивните симптоми. Също така увеличава физическия потенциал и натрупването на мускулна маса. Подобрява значително съотношението на мускулна към мастна тъка и съответно метаболитния профил.


При мъже с хопогонадизъм и остеопороза, може да има подобрение на костната плътност. Когато има висок фрактурен риск, обаче, се налага и допълнително лечение, специфично за остеопороза.


Негативни ефекти от приложението на тестостерон:

 • Акне и мазна кожа;
 • Еритроцитоза;
 • Установяване на субклиничен простатен карцином и нарастване на метастатичните тумори;
 • Намалена сперматогенеза и фертилитет;
 • Гинекомастия или развитие на карцином на млечната жлеза;
 • Оплешивяване;
 • Провокиране или влошаване на налична сънна апнея;


Референции

Shalender Bhasin, Juan P Brito, Glenn R Cunningham, Frances J Hayes, Howard N Hodis, Alvin M Matsumoto, Peter J Snyder, Ronald S Swerdloff, Frederick C Wu, Maria A Yialamas, Testosterone Therapy in Men With Hypogonadism: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 103, Issue 5, May 2018, Pages 1715–1744, https://doi.org/10.1210/jc.2018-00229