Мъже с нисък или среден риск за развитие на рак на простатата могат безопасно да се подлагат на по-високи дози радиация за кратки периоди от време като продължителността не оказва влияние на ефективността на терапията 

 

Този нов вид лъчелечение се нарича стереотактична радиотерапия, тя се основава на по-високи дози радиация, с която се облъчват пациентите. Въпреки високите дози, тя не е по-рискова от конвенционалното лъчелечение. Разликата е в продължителността на лечението.


 

Доказано е, че този вид лъчетерапия е форма на външна лъчева терапия, която намалява продължителността на лечението от 45 дни на 4 до 5 дни без доказателства за влошаване на токсичността в дългосрочен план.

 

Повечето мъже, които се подлагат на лъчелечение претърпяват терапии в продължение на поне девет седмици. Това удължава и оскъпява много лечението.

 

С подобренията, които са направени при новата технология, учените са открили, че използвайки стереотактичната радиотерапия, която е с по-високи дози на радиация, може безопасно и ефективно да бъде приключено лечението за много по-кратък период от време без допълнителни дози токсичност за пациента. Без да се правят каквито и да било компромиси относно ефективността на лечението въпреки кратката продължителност.

 

Проучването, което е направено се провежда с 2142 мъже с нисък или среден риск за рак на простата. Те били подложени на новия вид лъчелечение (стериотактична радиотерапия). След експеримента те били проследявани в рамките на около 7 години. Приблизително 53% от мъжете имат нисък риск за развитите на заболяването, 32% имат среден риск и само 12% имат висок риск. 

 

Резултатите показват, че при повторение на терапията рискът от заболяване намалява още. Този метод е едновременно безопасен и ефективен за лечение на мъже с нисък и среден риск за развитие на болестта.

 

Учените все още работят по подобряване на новия вид лечение. То ще улесни терапията на милиони мъже по цял свят.