Тестисите представляват чифтен орган, в който се осъществява образуването и диференцирането на сперматозоидите. След като са придобили зрялост сперматозоидите преминават в т. нар. надсеменник.


Надсеменникът се разполага на задния ръб на тестиса. Той се състои от три части – глава, тяло и опашка. От тестиса излизат т. нар. „изнасящи” каналчета, които се сливат с началната част на надсеменника и така формират неговата глава (caput epididymis).


Каналът на надсеменника, по който преминават сперматозоидите е силно нагънат и с дължина 4-6м. В него се осъществява продължение на процеса на зреене на сперматозоидите, които са постъпили от тестисите. Половите клетки придобиват подвижност и способност за оплождане на яйцеклетката.Каналът на надсеменника е покрит с т. нар. стереоцилии, които представляват реснички, чиято функция е да насочват сперматозоидите по посока към семепровода. Освен това в стената на надсеменника се намират и гладкомускулни и еластични влакна, които чрез своето съкращение също имат отношение към придвижването на сперматозоидите по канала.


Върху тестисите и надсеменника често се разполагат „рудиментарни прибавки”, които представляват остатък от ембрионалното развитие. Наричат се още appendix testis, което представлява малко кръгло телце в горната част на тестиса. Върху надсеменника също може да се образува такъв остатък, който представлява остатък от първичния бъбрек.


Семепроводът или още ductus deferens е продължение на канала на надсеменника или по-точно неговата опашка. Той е сравнително по-къс, с дължина около 50см.

 

Семепроводът се състои от няколко части – скротална (в задната част на тестиса), фуникуларна, ингвинална (в слабинния канал) и тазова – в кухината на малкия таз.


NEWS_MORE_BOX


Тазовата част на семепровода влиза във важни топографски взаимоотношения с някои органи от малкия таз. Насочва се странично по повърхността на пикочния мехур, без да се допира до нея. Кръстосва пикочопроводите и се насочва към дъното на пикочния мехур. Участък от семепровода се свързва с дъното на пикочния мехур, посредством съединителна тъкан. А странично от него се разполага семенното мехурче.


Крайната част на семепровода се нарича изхвърлящ канал. Неговото стеснение позволява изхвърлянето на спермата при еякулация под високо налягане.


Стената на семепровода е изградена от три слоя – лигавица, мускулен слой и серозна тъкан. Мускулният слой осъществява ритмични съкращения, които осигуряват изтласкването на спермата, както и съкращения за всмукването им от предхождащите структури.


Семепроводът е главният резервоар на сперматозоидите – от тях той се освобождава по време на еякулация. 2620