Мъже с интестинални инфламаторни заболявания (болест на Крон, улцерозен колит) са с 4-5 пъти по-висок риск от развитие на рак на простатата според 20-годишно изследване на Northwestern Medicine.


Това е първото по рода си проучване, което показва, че мъже с IBD (Inflammatory bowel disease) – Крон и улцерозен колит имат повишени нива на PSA (Prostate Specific Antigene) и сигнификантно по-висок риск от развитие на рак на простатата.


Според водещия автор на изследването – д-р Шилажит Кунду, пациенти с инфламаторни интестинални заболявания трябва да бъдат проследявани по-стриктно, в сравнение със здрави хора. Повишените нива на простатния специфичен антиген у такива пациенти може да бъде показателно за рак на простатата.Изследването е публикувано в края на 2018г. в списанието European Urology. В изследването участват 1033 мъже с инфламаторни интестинални заболявания и контролна група с 9306 мъже без IBD-заболявания. Изследователите проследяват двете групи пациенти за период от осемнайсет години и установяват тенденцията пациентите с болест на Крон и улцерозен колит да имат по-високи нива на простатен специфичен антиген и съответно по-висок риск от развитие на рак на простатата.


Д-р Кунду заявява пред чуждестранни медии, че много лекари асоциират повишените нива на простатния специфичен антиген с наличието на инфламаторен процес в организма, но няма данни и гайдлайн, който да ни съветва как да третираме такива пациенти. Изследователите възнамеряват да проведат по-задълбочени проучвания, които да хвърлят светлина върху механизма, по който инфламаторните чревни заболявания повишават риска от развитие на рак на простатата.


Няма официална статистика, но според различни източници по неофициални данни в България има около 1000 души с болест на Крон и около 2000 души с улцерозен колит.


Това са хронични интестинални заболявания, които се обединяват под общото название IBD (Inflammatory Bowel Disease) – инфламаторни интестинални заболявания. Те се характеризират с наличието на ремисионни и релапс периоди с различна продължителност. Симптоматиката може да включва абдоминални болки, диария, наличие на кървави или гнойни примеси във фецеса, фебрилитет, възпалителни изменения в устната кухина, малабсорбтивен синдром и др.


Въпреки сходната симптоматика, двете заболявания имат една ключова разлика – болестта на Крон може да засегне всеки един сегмент от гастро-интестиналния тракт от устната кухина до ануса, докато улцерозния колит засяга само дебелото черво, като се разделя на различни субтипове, в зависимост от засегнатия сегмент. При почти всички пациенти с Крон се налага оперативна намеса и колектомия в определен етап от живота, като след време отново могат да възникнат инфламаторни изменения в анастомозната област. Улцерозният колит е по-контролирано състояние и в този смисъл е по-позитивната диагноза.


Заболяванията се асоциират с наследствена предиспозиция, както и етническа – еврейските ашкенази се считат за група с по-висок риск. Съвременната урбанистична диета, богата на мазнини също се асоциира с по-висок риск от развитие на IBD.


Установяването на връзка между интестиналните инфламаторни заболявания и рака на простатата дава възможност за по-внимателно и целенасочено скриниране на пациенти с Крон и улцерозен колит във времето. Подобни данни за взаимовръзка съществуват и при други гастроинтестинални заболявания – например счита се, че пациентите с глутенова ентеропатия (цьолиакия) имат по-висок риск от развитието на други автоимунни заболявания (най-често тиреоидит на Хашимото) и обратно.