Какво представлява лимфомът на тестисите?

Туморите, произхождащи от зародишните клетки, са най-често срещаната форма на рак на тестисите, докато по-малко от 5% от мъжете с рак на тестисите имат лимфом. Въпреки това, лимфомът на тестисите е най-често срещаният тип рак на тестисите при мъже над 60-годишна възраст.

 


Тестикуларният лимфом обикновено е вид неходжкинов лимфом - вид рак, възникващ в лимфната система, която е част от имунната система и се състои от мрежа от съдове и жлези, простиращи се в цялото тяло. Неходжкиновият лимфом засяга лимфоцитите, белите кръвни клетки, които се борят с патогени в бистрата течност (лимфа), която тече през лимфните съдове. Неходжкиновият лимфом кара лимфоцитите да се размножават и натрупват необичайно в лимфната система, като например в лимфните възли. Това кара лимфоцитите да загубят способността си да се борят с инфекциите, оставяйки организма уязвим за тях.

 

Най-често срещаният тип тестикуларен лимфом е дифузният В-едроклетъчен лимфом, който засяга белите кръвни клетки, наречени В-лимфоцити. Тестикуларният лимфом обикновено се проявява като подуване или маса в тестисите.

Какви са причините за възникването на лимфом на тестисите?

Специалистите не знаят точните причини за появата на лимфома на тестисите, но някои вирусни инфекции имат връзка с развитието на заболяването. Те включват:

Какви са симптомите на тестикуларния лимфом?

Най-често срещаният симптом на тестикуларния лимфом е увеличеният тестис. Отокът не причинява болка, но в някои случаи засегнатите мъже могат да изпитат остра болка заедно с подуването и тестисите е възможно да бъдат усетени по-тежки от обикновено.

 

В зависимост от това дали лимфомът се е разпространил, мъжът може да изпита и други симптоми, свързани със засегнатите области. Лицето може също да изпита системни симптоми, като нощно изпотяване, загуба на тегло и треска.

Какви са рисковите фактори за възникването на лимфом на тестисите?

Рисковите фактори за появата на тестикуларен лимфом включват:

 • Напреднала възраст. Мъжете на възраст над 60 години са изложени на по-голям риск да развият този вид рак, отколкото по-младите мъже;
 • Инфекция с някои други вируси, като вируса на Епщайн-Бар, ХИВ, парвовирус B19 и цитомегаловирус;
 • Излагане на причиняващи рак химикали и радиация

Лимфомът е възможно първо да бъде развит в тестисите и тогава се нарича първичен тестикуларен лимфом. Също така лимфомът може първо да бъде развит в друг орган и да се разпространи или метастазира в тестисите и други части на тялото, като тогава се нарича вторичен тестикуларен лимфом.

Как се поставя диагнозата за лимфом на тестисите?

Съществуват множество възможни причини, поради които тестисът може да бъде подут или уголемен и това не означава непременно, че даден мъж има рак на тестисите. Лекарят може да идентифицира други състояния или да ги изключи, но ако се подозира тумор, може да бъде извършено ултразвуково изследване на тестисите. Също така е възможно да бъдат назначени и кръвни тестове за изследване на туморни маркери.

 

Специалистите обикновено избягват биопсия, която може да увеличи риска от разпространение на рака. Вместо това, ако бъде открит тумор, е възможно да бъде извършена операция за отстраняване на тестиса, за да бъде идентифициран вида на тумора. След като тъканта бъде анализирана, може да бъде поставена диагноза.

 

Лекарят също така ще определи стадия на рака според размера и местоположението на тумора и дали се е разпространил в други органи. В този случай може да бъде назначена компютърна томография на гръдния кош, корема и таза, но тестисите ще бъдат предпазени по време на изследването. Необходимо е да бъдат взети предвид стадия и вида на лимфома при разработването на план за лечение и определянето на прогнозата на заболяването.

В какво се състои лечението на лимфом на тестисите?

Обикновено ракът на тестисите се лекува чрез хирургично отстраняване на тумора и използване на техники за предотвратяване на повторната поява на рака в другия тестис и други места в тялото. Тези лечения могат да включват:

 • Оперативно лечение - орхиектомия (операция, при която се отстранява тестиса) на засегнатия тестис. Това също е част от диагностиката на вида рак;
 • Химиотерапия. Обикновено се прилага химиотерапия, наричана R-CHOP (наименование на комбинацията от лекарства), включващ таргетна терапия, състояща се от ритуксимаб, заедно с циклофосфамид, хидроксидаунорубицин, винкриситин и преднизолон;
 • Лъчетерапия. Възможно е да бъде извършена лъчетерапия в областта на таза, което може да помогне за намаляване на риска от повторна поява (рецидив) на рак в другия тестис;
 • Профилактика на централната нервна система. Това включва инжектиране на химиотерапевтик директно в пространството между тънки слоеве тъкан (менинги), които покриват гръбначния и главния мозък. Като алтернатива се инжектират високи дози химиотерапевтик венозно, за да бъдат унищожени раковите клетки в централната нервна система;
 • Имунотерапия. Т-клетъчната терапия с химерен антигенен рецептор (CAR) представлява терапия, която модифицира Т-клетките на организма, за да помогнат в борбата и унищожаването на раковите клетки в тялото. Одобрените CAR T-клетъчни терапии за тестикуларен лимфом включват Kymriah (tisagenlecleucel) и Yescarta (axicabtagene ciloleucel)

Каква е прогнозата при тестикуларен лимфом?

Лимфомът на тестисите е агресивен рак и има по-висока 5-годишна преживяемост, ако бъде диагностициран в ранен стадий и пациентът получи подходящо лечение. Прогнозата зависи от някои фактори, като:

 • Размера на тумора;
 • Стадия на рака при диагностицирането;
 • Възрастта на пациента;
 • Наличието на други симптоми;
 • Разпространението на рака на други места;
 • В кой тестис се е развил лимфомът - лимфомът в левия тестис може да влоши прогнозата.

Референции:
1. National Cancer Institute (NCI). Cancer Stat Facts: Testicular Cancer
2. National Health Service (NHS). Overview: Non-Hodgkin lymphoma
3. American Cancer Society. What Is non-Hodgkin lymphoma?
4. Medical News Today. What to know about testicular lymphoma