Редовната употреба на медикаменти за подобряване на еректилната функция сред мъже повишават риска от появата на нарушения в зрението, като например отлепване на ретината, слепота и други.

 

Проведено е изседване, под ръководството на проф. Д-р Махяр Етминан от Медицинския факултет на Университета на Британска Колумбия във Ванкувър, Канада, което анализира влиянието на различните медикаменти за подобряване на еректилната функция върху зрението на хората.


 

Проф. Етминан и екипът му анализират данни на мъже, на които редовно са предписвани медикаменти за еректилна дисфункция за периода между 2006 и 2020 г. Сред използваните лекарствени вещества е най-известният - Sildenafil, както и други инхибитори на фосфодиестераза тип 5.

 

Средната възраст на участниците е 65 години, като на всеки един от тях е предписвана най-малко една рецепта за инхибитори на фосфодиестераза тип 5 на всеки три месеца.

 

В проучването са включени 213 033 мъже, използващи лекарствени вещества за подобряване на сексуалните функции.

 

Сред тях са диагностицирани 1146 случая на зрителни нарушения, като например серозно отлепване на ретината, исхемична оптична невропатия и съдова оклузия на ретината.

 

След съпоставяне на случаите с група от 4584 контролни пациенти, които не употребяват тези медикаменти, изследователите забелязват, че рискът при редовните потребители на лекарствата за еректилна дисфункция е два пъти по-висок за серозно отлепване на ретината и исхемична оптична невропатия. Този за съдова оклузия на ретината също е повишен, в сравнение с хората, които не приемат съответните медикаменти.

 

В проучването са взети под внимание и други странични фактори, които биха могли да повлияят на нормалното зрение, като например хипертония, диабет, коронарна болест на сърцето и сънна апнея.

 

Получените от изследването резултати са от голямо значение, тъй като инхибиторите на фосфодиестераза тип 5 са сред най-често предписваните медикаменти в САЩ. През 2020 г. са издадени над 20 милиона месечни рецепти за тези продукти.

 

Масовото разпространение на тези лекарствени вещества налага по-добрата информираност сред пациентите. При по-ранно взимане на мерки относно страничните реакции, свързани с медикаментите, се очакват по-добри резултати и възможно подобряване на тяхното състояние.

 

Проучването е публикувано в сп. JAMA Ophthalmology.

 

Референции:

https://www.medscape.com/viewarticle/972271

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/2790661