Лечението на увреждания на пикочните пътища при мъже над 50-годишна възраст е свързано с по-нисък смъртен риск през следващите години. Дори и малкото лечение на симптомите на долните пикочни пътища може да понижи смъртния риск. 


Долните пикочни пътища се състоят от пикочния мехур, уретрата и простатата при мъжете. Те играят основна роля в изхвърлянето на урината, произведена в горните пикочни пътища.


Оплакванията при долните пикочни пътища при мъжете се състоят предимно от проблеми като повишена честота на уриниране, необходимост от уриниране през нощта и болки в областта на пикочния мехур. Може да има и трудности при уриниране, като прекъсване и трудно започване на уринирането.Увреждането на функцията на долните пикочни пътища може да се появи вследствие на инфекция или запушване на отделителната система. Понякога симптомите се пораждат и от други заболявания, като диабет, хипертония, затлъстяване и сънна апнея. Те могат да се появят и вследствие на консумиране на продукти, съдържащи никотин, кофеин или алкохол.


Третирането на тези симптоми води до облекчаването им и подобрение качеството на живот, но то може и да намали смъртния риск. Ново научно изследване наблюдава връзката между третирането на симптомите на долните пикочни пътища и смъртния риск. Взети са данни на 3000 доброволци за тяхното лечение с различни медикаменти.  Средната възраст измежду участващите е 62 години.


Резултатите сочат, че третирането на симптомите на долните пикочни пътища има връзка с намаления смъртен риск. Значителното подобрение на симптомите може да намали риска от смърт с до 35%, а дори и малките подобрения от лечението могат да помогнат. 


Макар и симптомите на долните пикочни пътища не се смятат за опасни и се лекуват единствено, когато започнат да причиняват значителен дискомфорт на потърпевшите, те крият значителна опасност. Има изследвания, които свързват тези симптоми с повишен смъртен риск при мъжете над 50-годишна възраст. Новото изследване, публикувано в сп. The Journal of Urology, служи, за да докаже, че тези симптоми могат да бъдат по-опасни от очакваното. Главният автор на изследването, д-р Блейн Уелк от института Лоусън в Лондон, Канада коментира, че резултатите от изследването служат за насърчаване на ранно лечение на симптомите.

 

Референции:
Welk, B. (2023, October 1) The Reduction of Male Lower Urinary Tract Symptoms Is Associated With a Decreased Risk of Death. Retrieved 2023, September 12 from https://doi.org/10.1097/JU.0000000000003602