Какво представлява ехографията на простатата?

Ехографията е широко използван образен метод за оценка на простатата. Основната цел на ултразвуковото изследване на простатната жлеза е навременното диагностициране на рак на простатата. Простатната биопсия се извършва само под ултразвуково ръководство, но новите техники за образни изследвания позволяват визуализация на рак на простатата и следователно подобрено откриване на заболяването.

 


Развиващите се методи като контрастно усилено цветно доплерово изследване, контрастно специфични ултразвукови техники и еластография могат драматично да променят ролята на ултразвука за диагностика на рак на простатата.

 

Последните технически постижения са довели до нови аспекти в изследването на простатата. Ултразвукът е широко използван и добре поносим образен метод за оценка на простатната жлеза. Структурният анализ на жлезата се прилага за измерване на обема на простатата, изследване на ехотекстурата и илюстриране на скованост или еластичност на тъканите. Функционалният анализ илюстрира макроваскуларността и микроваскуларността, които са индикатори за тъканната перфузия (оросяване).

Каква е функцията на простатата?

Простатната жлеза произвежда и отделя алкална течност (простатен секрет), която енергизира и защитава спермата по време на еякулация. Обикновено простатата се променя и увеличава с напредването на възрастта на мъжа. Простатит, доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) и рак на простатата са най-честите видове заболявания на простатата. Ракът на простатната жлеза е най-честото злокачествено заболяване при мъжете.

 

Трансректалният ултразвук (TRUS) е широко използван образен метод за оценка на простатата. Предимствата на TRUS пред другите методи са ниската цена, добрата достъпност и възможността за визуализиране на простатата в реално време. Въпреки това откриването и очертаването на простатната патология с образни изследвания остава все още предизвикателство.

В какво се състои трансректалната простатна ехография?

Трансректалната простатна ехография представлява създаване на образ на простатната жлеза и съседните органи с помощта на ултразвук и с достъп през правото черво (ректума). Чрез няколко завъртания на трансдюсера (специално устройство, чрез което се изпращат ултразвукови вълни към вътрешността на тялото) се получава цял образ на простатната жлеза.

 

Трансректален цветен доплер
Цветното доплерово изследване е добре установено и чрез него се илюстрира макроваскуларността и следователно перфузията на простатата. Ракът на простатата има повишена плътност на микросъдовете в сравнение със здравата простатна тъкан. Следователно, доплеровата визуализация на течащата кръв във васкулатурата (разположението на кръвоносните съдове в орган или част на тялото) може да помогне при откриването и локализирането на рак на простатата.

 

Трансректално контрастно усилено цветно доплерово изследване

Трансректалното доплерово изследване с усилен контраст може да бъде използвано за илюстриране на макроваскуларност и микроваскуларност. При този метод на изследване интравенозно се прилагат микромехурчета с липидна или галактозна обвивка, напълнени с инертен газ и диаметър 1–10 μm. Тези микромехурчета могат да бъдат използвани като усилвател на отражението (ехото) на ултразвуковите вълни, което води до визуализиране на кръвния поток в микросъдовете. Постоянно се разработват нови контрастни вещества и нови техники за използване на ехографията.

 

Референции:
1. Ismail M, Gomella LG. Ultrasound for prostate imaging and biopsy
2. Pallwein L, Mitterberger M, Pelzer A, et al. Ultrasound of prostate cancer: recent advances
3. Eri LM, Thomassen H, Brennhovd B, et al. Accuracy and repeatability of prostate volume measurements by transrectal ultrasound