Какво представлява биопсията на простатната жлеза?

Биопсия на простатната жлеза може да бъде назначена, когато изследването на простатно-специфичен антиген (PSA) дава повишени стойности или дигиталното ректално изследване (ДРИ) показва съмнения за рак на простатната жлеза. Докато скрининговите изследвания могат да покажат, че има проблем е необходима биопсия на простатната жлеза, за да бъде поставена диагнозата за рак на простатната жлеза, както и да бъде определена агресивността на заболяването. Биопсията на простатната жлеза също може да помогне да бъде определен курсът за лечение.

 


При процедурата се вкарва игла в простатната жлеза (най-често през ректума), за да бъдат получени проби от тъкан, които впоследствие се изследват под микроскоп. Вземането на проба от тъканта може да бъде извършено под ръководството на образно изследване. Причините за извършването на този тест могат да включват:

  • Повишени стойности от PSA тест;
  • Съмнения за рак, като бучка при дигитално ректално изследване;
  • Съмнения за рак при трансректална ехография (TRUS);
  • Когато предишна биопсия на простатната жлеза е отрицателна, но PSA тестът продължава да дава повишени резултати

Биопсия на простатната жлеза може да бъде направена и при мъже с известен рак на простатната жлеза, за да бъде проверена прогресията на заболяването.

 

Какви видове биопсия на простатната жлеза съществуват?

Биопсиите на простатната жлеза могат да варират както по използвания метод, така и по мястото, където се прави биопсията.

 

Преди по-често се е прилагала произволна 12-точкова биопсия. При тази процедура се вземат проби от 12 произволни области на простатната жлеза.

 

Биопсиите под ръководството на образно изследване стават все по-използвани и имат по-голяма чувствителност, както и по-малко усложнения (въпреки че са по-скъпи). При тези процедури анормалните области първо се откриват чрез използването на ректален ултразвук (TRUS), мултипараметричен ЯМР или MRI-TRUS фюжън биопсия (комбинация от ректален ултразвук и мултипараметричен ЯМР) и тези анормални области след това се подлагат на селективна биопсия.

 

Най-честата биопсия на простатната жлеза е трансректална, при която иглите за биопсия се въвеждат в простатната жлеза през ректума.

 

Друг вариант е трансперинеална простатна биопсия, при която се прави разрез между скротума и ректума и иглите за биопсия се въвеждат в простатната жлеза от тази област. Трансперинеалният подход може да бъде необходим, ако специалистът има подозрение за рак в предната част на простатната жлеза или ако мъжът е имал предишна операция на ректума.

 

Много по-рядко може да бъде използван трансуретрален подход, при който иглите за биопсия се вкарват в простатната жлеза от уретрата по време на цистоскопия.

 

Какви са ограниченията при биопсия на простатната жлеза съществуват?

Подобно на много медицински изследвания биопсията на простатната жлеза може да даде както фалшиво отрицателни резултати (които са нормални, въпреки че има рак), така и фалшиво положителни резултати (които показват, че има рак, когато такъв не е налице).

 

По отношение на фалшиво-отрицателните резултати, биопсиите на простатната жлеза пропускат около 20% от случаите на рак на простатната жлеза. Повечето ракови заболявания на простатната жлеза се развиват бавно и ако простатно-специфичният антиген (PSA) остане повишен, често се препоръчва повторна биопсия. Смята се, че ЯМР/таргетираните биопсии могат да подобрят точността на резултатите и да пропуснат по-малко ракови заболявания, но тъй като това е сравнително нова техника, тя зависи и от опита и обучението на специалиста.

 

Фалшиво-положителните резултати (свръхдиагностика) при биопсия на простатната жлеза могат да доведат до прекомерно лечение, което излага мъжете на нежелани ефекти без никаква полза. Смята се, че произволните биопсии (които се извършват без образен тест), по-специално често свръхдиагностицират безобидни тумори (6 по скалата на Глийсън).

 

Какви са алтернативите на биопсията на простатната жлеза?

Много мъже се чудят дали е възможно да бъде заменена биопсията на простатната жлеза с образно изследване. Понастоящем мултипараметричният ЯМР (както и някои ензимни тестове) може да помогне за намаляване на броя на направените ненужни биопсии, но все още е необходима биопсия, за да бъде диагностицирано заболяването, както и за определяне на неговата агресивност.

 

Референции:
1. Tikkinen KAO, Dahm P, Lytvyn L, et al. Prostate cancer screening with prostate-specific antigen (PSA) test: a clinical practice guideline
2. Naji L, Randhawa H, Sohani Z, et al. Digital Rectal Examination for Prostate Cancer Screening in Primary Care: A Systematic Review and Meta-Analysis
3. Guo G, Xu Y, Zhang X. TRUS-guided transperineal prostate 12+X core biopsy with template for the diagnosis of prostate cancer
4. Applewhite JC, Matlaga BR, Mccullough DL, Hall MC. Transrectal ultrasound and biopsy in the early diagnosis of prostate cancer