Простатит (възпаление на простатната жлеза) се наблюдава при голям процент от пациентите във всички възрастови групи. Според NIH класификацията се различават следните групи простатит:

  • I-остър бактериален простатит,
  • II- хроничен бактериален простатит,
  • III-хроничен простат/синдром на хроничната тазова болка, който от своя страна бива III a-възпалителен и III b-невъзпалителен,
  • IV-асимптоматичен възпалителен простатит.

Хроничният простатит (синдром на хронична тазова болка) представлява 90% от симптоматичния простатит и има сложна и хетерогенна етиология. Това е заболяване, обединяващо различни форми на възпалителен процес в простатната жлеза с цялото разнообразие на клинично представяне. То придобива все по-голямо медико-социално значение, най-вече поради факта, че поразява мъже в активна сексуална и репродуктивна възраст.

 


Диагнозата се поставя трудно поради разнородност или оскъдност на симптомите. Протрахирано протичащите случаи, които дълго време остават неразпознати поради непознаване на симптомите, могат да доведат до смущения в половата и репродуктивната функция. Тези смущения се изразяват в трудно възбуждане, слаба вяла ерекция, бърза еякулация.

 

Наблюдават се и отклонения в спермограмата - слаба подвижност, намален брой и морфологични промени на сперматозоидите. Поради факта, че всичко изредено до тук смущава качеството на живот е важна навременната диагноза и адекватно лечение на хроничния простатит. Той се причинява от различни инфекциозни и неинфекциозни агенти и се характеризира с доста продължително и рецидивиращо клинично протичане.

 

Клинично могат да се отдиференцират няколко групи симптоми: на хронична тазова болка, която продължава повече от 3 месеца, на дизурични оплаквания и на смущения в половата и репродуктивна функции. Болковият синдром се локализира в основата на пениса, но болката може да ирадиира към скротума или областта на ануса. Възможно е да присъства единствено оплакване от тежест в перианалната област. Еректилната дисфунцкия се изразява в трудна възбудумост, бърза еякулация, болка при еякулация. Дизуричните оплаквания са предимно свързани с болка при уриниране и изтичане на секрет от уретрата, което също е част от възможните симптоми.

 

Диагнозата се поставя с подробна анамнеза, микробиологично изследване на урина и еякулат, отделен непосредствено след акта на уриниране. Отклонения в спермограмата се откриват почти винаги при протрахираните случаи, поради което тя се изследва при всички болни в хода на поставяне на диагнозата. Обзорна графия на бъбреци-уретер-мехур (БУМ) се провежда с цел откриване на конкременти в простатната жлеза. Изследва се и количеството цинк в еякулата, което в хода на възпалителен процес е значително намалено.

 

При недоказване на микробиологичен агент е удачно да се проведе серологично изследване за изключване на хламидиална инфекция, както и имунологично изследване. В по-редки случаи се налага провеждане на аспирационна биопсия на простатната жлеза. Материалът, който се вземе се изпраща за микробиологична диагноза и цитологично изследване.

 

Лечението на заболяването е трудно поради специфичната анатомо-функционална характеристика на простатната жлеза. Понякога то е много продължително и изисква търпение от страна на пациента. Лечението е комплексно и включва антибиотична терапия, противовъзпалителни медикаменти с локално действие, които намаляват болката и инхибират активирането и функцията на неутрофилите. Aлфа-блокерите осигуряват значително облекчаване на обструктивните и иритативни симптоми при простатит, особено при продължителна употреба.

 

В съображение влиза и физикалната терапия посредством електромагнитна терапия, трансректална микровълнова хипертермия (TRMH) и екстракорпорална терапия с ударни вълни. В краен случай простатектомията е средство на последен избор при резистентните на терапия пациенти, при които консервативната терапия не дава резултати.

 

Най-трудни за лечение остават пациентите с простатит тип IIIb. При тях алфа-блокери, аналгетици, мускулни релаксанти и трициклични антидепресанти, използвани едновременно, могат да осигурят облекчаване на симптомите. 

 

Референции: 
National library of medicine - Chronic prostatitis: Current concepts
Prostate cancer and prostate disease - Low quality of life in men with chronic prostatitis-like symptoms
Урология - проф. д-р П. Панчев