Ново проучване показва, че калорийната рестрикция, особено когато е в съчетание с физически усилия прави костите по-чупливи. От друга страна, изследователите установили, че физическите усилия при балансиран калориен прием подобрявало състоянието на костите. Резултатите от проучването са публикувани в списанието Journal of Bone and Mineral Research. Д-р Мая Стайнер, която е един от водещи автори на проучването и е преподавател в Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил, заявява пред чуждестранни медии, че досегашните проучвания показвали, че балансираният калориен прием или калорийният излишък подпомагали развитието на костите. За първи път обаче се установява, че калорийният дефицит има негативен ефект върху здравето на костната система.


В ранна възраст формирането на костна тъкан става с много по-бързи темпове, отколкото нейното разграждане от остеокластите, което резултира във формирането на по-плътни, по-масивни и по-тежки кости. Такива темпове се запазват до втората-третата декада от живота на възрастния човек, когато достигат своя връх. Процесът на загуба на костна тъкан,  започващ от 30 години в повечето случаи е ревертабилен само с достатъчен прием на витамин D и калций с храната, отказ от тютюнопушене и алкохол, както и умерени физически натоварвания.


Остеопорозата е заболяване, което засяга с по-голяма честота женския пол и е свързано с по-голяма скорост на разграждане на костна тъкан, което води до понижена плътност на костната система и по-висока честота на фрактури. Според центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, остеопорозата засяга 25% от жените и 5% от мъжете над 65-годишна възраст. Изследователите считат, че една от причините за по-високата честота на остеопороза при жени е така или иначе по-ниската плътност на техните кости. От друга страна, пък менопаузата е асоциирана с рязко понижение в плазмените нива на естрогените, които иначе протектират костите и много други системи.


 

Д-р Стайнер предполага, че новите открития могат да бъдат изключително полезни за женския пол, предвид факта, че с напредването на възрастта, състоянието на техните кости се влошава бързо. Тя добавя още, че калорийният прием и физическите усилия могат да имат огромно влияние върху здравината на костите и риска от фрактури.


В изследването си, д-р Стайнер и екипът ѝ се фокусират върху костно-мозъчната мастна тъкан. Към момента учените не са убедени каква е точно нейната функция, но подозират, че има вреден ефект върху костите на човек и други бозайници. Предишни проучвания сочат, че по-ниските нива на костно-мозъчна мастна тъкан са свързани с по-добро състояние на костната система на индивида. В предишни разработки, д-р Стайнер изучава каква е връзката между калорийната консумация и костно-мозъчната мастна тъкан, също и как тази връзка се повлиява от физическо натоварване.

 

Данните показали, че костно-мозъчната мастна тъкан се увеличавала, тогава когато ексцесивният калориен прием водел до обезитет. При опити екипът установил още, че както при обезитет, така и при нормално тегло, физическите усилия довели до понижение с костно-мозъчната мастна тъкан и подобряване костната плътност и статус. Целта на новото проучване била да установи какви са ефектите на калорийната рестрикция върху този тип мазнини и костната плътност.


Учените разделили изследваните в две групи – едната група имала балансиран калориен прием, а другата била подложена на 30%-нтна калорийна рестрикция. На втората група били давани допълнително витаминни и минерални суплементи, така че нутриентният прием да бъде еквивалентен и в двете групи индивиди. Групите били разделени отделно и на субгрупи съответно със заседнал и активен начин на живот за срок от шест седмици. Това довело до диференцирането на четири различни патерналистични групи: нормална диета без физически натоварвания, калорийно-рестриктирана група без физически натоварвания, нормална диета с физически усилия и калорийно-рестриктирана група с физически усилия.


Резултатите показали, че въпреки загубата на тегло при калорийно-рестриктираната група, костно-мозъчните мазнини се повишили сигнификантно, като същевременно се наблюдавало понижение в костната плътност. Изследователите заключили, че понижението в костната плътност било резултат от калорийния дефицит, тъй като в крайна сметка и двете първоначални групи имали еквивалентен прием на витамини и минерали. В групата с физически усилия и калорийна рестрикция, въпреки че се наблюдавало понижение в специфичния тип мазнини, неочаквано имало също понижение в костната плътност.


Резултатите от изследването имат важно значение за диетологията и спорта, тъй като показват, че въпреки наличието на достатъчно нутриенти в една диета, наличието на калориен дефицит, в съчетание с физически усилия може значително на повлияе костната плътност и да увеличи риска от фрактури.