Макар че някога се е смятало, че хранителните разстройства засягат само жените, е известно, че те могат да срещат и сред мъжете. Хранителните разстройства се диагностицират при мъже от всички възрасти, вариращи от деца до мъже в напреднала възраст.


Много учени смятат, че хранителните разстройства при мъжете, които са наблюдавани днес, са само върхът на айсберга. Тези нарушения при мъжете не са получавали внимание доскоро поради някои причини, които включват:

  • Пропускането на изследвания на мъже за хранителните разстройства;
  • Липса на разпознаване на симптомите на хранително разстройство от засегнатите мъже и членовете на техните семейства;
  • Предубеждение от страна на специалисти, което води до по-малка вероятност от диагностициране на хранително разстройство при мъжете;
  • Стигмата, свързана с мъже, търсещи помощ за състояние, което основно се разглежда като женско заболяване;
  • Хранителни разстройства, проявяващи се с различни симптоми при мъжете, отколкото при жените

По-малко от 1% от всички изследвания на хранителните разстройства се фокусират конкретно върху мъжете. Най-широко цитираното проучване изчислява, че честотата на хранителните разстройства при мъжете в общата полпулаия е 0,3 процента за анорексия нервоза, 0,5 процента за булимия нервоза и 2,0 процента за разстройство, наричано „склонност към преяждане”.По-старите статистически данни сочат, че 10 процента, от всички пациенти с хранителни разстройства, са мъже, но като се има предвид нежеланието на мъжете с хранителни разстройства да признаят, че имат проблем, и неспособността на изследванията да уловят хранителните разстройства при мъжете, повечето експерти смятат, че числото е по-голямо.

 

По-новите оценки показват, че от 20% до 25% от общия брой на хората с хранителни разстройства са мъже, докато Националната асоциация за мъже с хранителни разстройства изчислява, че 25% до 40% от всички хората с хранителни разстройства са мъже.


Сред диагнозите на хранителните разстройства, които засягат мъжете, относително по-често наблюдавано е разстройството на „склонност към преяждане”и разстройството, свързано с избягване или ограничаване на приема на храна, две по-нови диагнози. Прогнозите показват, че около 40 процента от пациентите със склонност към преяждане са мъже.


Библиография:
Sweeting H, Walker L, MacLean A, Patterson C, Räisänen U, Hunt K. Prevalence of eating disorders in males: a review of rates reported in academic research and UK mass media
Eddy KT, Thomas JJ, Hastings E, et al. Prevalence of DSM-5 avoidant/restrictive food intake disorder in a pediatric gastroenterology healthcare network
Verywell Mind. Understanding Male Eating Disorders