Доказано е, че жените, които пушат по време на бременността, поставят и себе си, и плода в риск от редица здравословни проблеми. Проучване на журнала The FASEB обаче подчертава негативния ефект от тютюнопушенето и върху здравето на деца, чиито бащи са пушели редовно около момента на зачеването им.

 

Установено е, че мутагенното действие на цигарения дим върху ДНК-то на мъжете е причина много от тях да предават в поколението си увредени гени, предразполагащи към сериозни заболявания.


 

Проучване на екип от университет в Брадфорд, Англия, открива строга връзка между мутации в ДНК на сперматозоидите, наблюдавани при мъже пушачи, и същите мутации в ДНК на техните деца.

 

Според учените повечето ракови заболявания при човека се развиват вследствие на генетични малформации. Така тютюнопушенето при мъжете се превръща в основен рисков фактор за унаследяване на подобни малформации. Особено в случаите, когато мъжът е активен пушач в периода, когато с партньорката му работят по зачеване на наследник.

 

В хода на изследването си учените използват специални високочувствителни биомаркери, които показват, че увредените гени, унаследени от новородени, са получени именно от бащата. Филтрирането на резултатите показва, че най-висок риск от предаване на увредени гени в поколението има при мъже, които са активни пушачи в периода на зачеване на рожбата им. В тази връзка английските учени правят едно много полезно уточнение.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Зрелите и здрави сперматозоиди се формират в резултат на продължителен процес на сперматогенеза, протичащ на практика непрекъснато след половото съзряване на мъжа. Формирането на група жизнеспособни сперматозоиди става за период от около 3 месеца.

 

Това изисква всеки мъж, който със своята половинка планира увеличаване на семейството, да се въздържа от тютюнопушене за период от поне 3 месеца предварително. Това ще намали риска от поява и предаване в поколението на опасни мутации в ДНК, провокирани от токсините в цигарения дим.

 

В заключение учените, провели проучването, констатират колко важно е да се повиши информираността за рисковете от тютюнопушенето не само при бременни, но и при мъже, и най-вече в периода, предхождащ сдобиването с наследник.