Медицината, основана на половете, представлява интерес за медицинската общност от 90-те години на миналия век, като проявява особен интерес към различията в здравето между мъжете и жените.


В световен мащаб средната продължителност на живот при мъжете е с четири или пет години по-кратка от продължителността на живот при жените. Установено е, че мъжете имат по-висока смъртност от жените още от стадия на ембриона до напреднала възраст.


Тази разлика в смъртността обикновено се дължи на свързаните с начина на живот здравословни проблеми при младите мъже, както и на сравнително високата честота на сърдечносъдови заболявания и злокачествени тумори след достигането на средна възраст. Въз основа на някои проучвания съществуват разлики между мъжете и жените по отношение на около 15 основни причини за смъртта.Според някои изследвания има наличие на по-висока смъртност сред мъжете при 12 заболявания, също така се откриват и особено големи разлики при сърдечносъдовите заболявания, хипертонията, диабета и рака.

 

Биологичната обосновка за тези различия може да се корени в по-големият оксидативен стрес (състояние, при което се наблюдава недостиг на антиоксиданти), компенсирането на Х-хромозомата (при промяна в ген на мъжката Х-хромозома няма друго копие на този ген, което да компенсира измененото, защото мъжете имат само една Х-хромозома), разлики в дължината на теломерите (крайните участъци на хромозомите, които се свързват със скоростта на застаряването и продължителността на живота), по-съвършената функция на имунната система при жените и защитният ефект на естрогена срещу различни заболявания при жените.


Установяването на причините за разликата в средната продължителност на живота между мъжете и жените е първата стъпка към подобряване на здравето на мъжете и подобни изследвания трябва да отчитат различията, които не могат да бъдат обяснени само с генетичните фактори.


Биологичните различия, като хормоналните различия и факторите на околната среда, както и заемането на по-рискови за живота професии при мъжете, трябва също да бъдат взети под внимание.


Освен това мъжете имат специфични характеристики на начина на живот, които предразполагат към по-висока смъртност, като начин на живот, изпълнен с по-висок риск, склонност на мъжете да се противопоставят на промяната на нездравословно поведение и по-малка вероятност да потърсят медицинска помощ. Целта на анализите е изясняването на тези фактори и тяхното подобряване, за да се защити здравето на мъжете.