Ново проучване, представено на тазгодишния Европейски конгрес по затлъстяване - ECO в Маастрихт, Холандия, и публикувано в BMC Medicine, свързва затлъстяването с риска от развитие на рак на простатата.

 

Установено е, че всеки допълнителни 10 см от обиколката при мъжете увеличава риско от летален изход от рак на простатата със 7%.


 

Тази зависимост обаче не се отнася само за мазнините по корема, като нарастването на риска е подобно за цялостното затлъстяване.

 

Познаването на факторите, които увеличават риска от рак на простатата, е от ключово значение за предотвратяването му, поясняват изследователите.

 

Възрастта, фамилната анамнеза и етническата принадлежност са известни рискови фактори, но те не подлежат на промяна и затова е важно да се открият рискови фактори, които е възможно да се променят.

 

Въпреки че много видове рак на простатата са бавно растящи и може да не нарушават качеството на живот на мъжа през живота му, други са смъртоносни и бързопрогресиращи и могат да се дължат на различни рискови фактори.

 

Някои предишни проучвания предполагат, че затлъстяването е рисков фактор за развитие на рак на простатата, като централното затлъстяване - натрупването на мазнини около корема и талията е особено важно.

 

Изследователите са събрали данни от множество публикувани проучвания в мета-анализ, който е бил финансиран от Cancer Research UK.

 

Всички проучвания, включени в мета-анализа, са проспективни, което означава, че мъжете, които не са имали рак на простатата в началото на проучването, са проследявани в продължение на много години и броят на смъртните случаи от рак на простатата през това време е бил регистриран.

 

Затлъстяването е било измерено в началото на всяко проучване, като са били използвани до четири различни параметъра: индекс на телесна маса - ИТМ, мярка за телесни мазнини въз основа на теглото и височината, проследен при 19 633 мъже, които впоследствие са починали от рак на простатата, обиколка на талията - 3 181 смъртни случая, съотношението на талията и бедрата- 1 639 смъртни случая и процента на телесните мазнини - 670 смъртни случая.

 

Затлъстяването се свързва с по-висок риск от летален изход от рак на простатата.

 

Установено е, че всяко увеличение на индекса на телесната маса с пет точки увеличава риска от летален изход от рак на простатата с 10%, докато 5% увеличение на общия процент телесни мазнини повишава риска с 3%.

 

По подобен начин рискът е повишен при централно затлъстяване.

 

Всяко увеличение с 0,05 на съотношението на талията към ханша увеличава риска от летален изход от рак на простатата с 6%.

 

Всеки 10 см увеличение на обиколката на талията увеличава риска със 7%.

 

Установено е, че мъжете с по-високо общо и централно затлъстяване имат по-висок риск от летален изход от рак на простатата, отколкото мъжете със здравословно тегло.

 

Не е ясно какво се крие зад връзката, предполагат се няколко биологични механизма.

 

Вероятно е обаче различията в откриването също да имат значение.

 

Заболяването може да бъде по-трудно за откриване при мъже със затлъстяване, което води до по-късно диагностициране, когато вече е трудно лечението.

 

Необходими са повече изследвания, за да се определи дали връзката е биологично обусловена или се дължи на забавяне на откриването при мъже със затлъстяване.

 

И в двата случая последните резултати предоставят още една причина мъжете да се опитват да поддържат здравословно тегло.

 

Референции:

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02336-x