Независимо от регионалните различия в разпространението на коронарната болест на сърцето, при мъжете честотата ѝ е приблизително три пъти по-голяма от тази при жените. Специфичните за пола ефекти на половите хормони имат важна роля за това.


Мъжете развиват коронарна болест на сърцето приблизително 10 години по-рано от жените. Връзката между мъжкия пол и разпространението на коронарната болест на сърцето предполага роля на половите хормони в етиологията (причините за болестта) на сърдечносъдовите заболявания.


В исторически план се обръща голямо внимание на кардиопротективните ефекти на женските полови хормони. При жените физиологичните нива на естроген изглежда създават известна защита срещу атеросклероза, докато състоянията, свързани с недостиг на този хормон, като ранна менопауза или двустранна оофоректомия (операция за отстраняване яйчниците), са свързани с повишена тежест на коронарна болест.При лабораторни опити е установено, че недостигът на естроген влияе неблагоприятно върху хомеостазата на липидите и насърчава характеристиките на метаболитния синдром. Обратно, състоянията, свързани с по-високи нива на андроген, като например при синдром на поликистозни яйчници, са свързани с по-голяма честота на коронарната болест.


Проучвания при мъже, които злоупотребяват с анаболни стероиди, ясно показват по-висок риск от инфаркт на миокарда и внезапна сърдечна смърт. При мъже също е изпробвана екзогенна терапия (външна за организма) с естроген за вторична профилактика на коронарна болест след остър инфаркт на миокарда. Това проучване е прекратено рано поради двойно увеличаване на случаите на повторен инфаркт на миокарда и значително увеличаване на смъртността. Подобни резултати са открити в по-голяма степен при мъже, които получават естрогени за лечение на карцином на простатата. Следователно ефектите на половите хормони са специфични за пола и техните роли и са по-сложни от първоначално възприеманите.


Комбинацията от преобладаване на коронарна болест при мъжете; кардиопротективните ефекти на естрогените при жените преди менопауза; и увеличената смърт от сърдечносъдови заболявания при мъжете, злоупотребяващи с анаболни стероиди, води до заключението, че тестостеронът има вредно влияние върху развитието на сърдечносъдови заболявания при мъжете.


Противно на това становище съществуват и доклади, които казват, че нормалните и физиологични нива на тестостерон не са вредни за сърцето, а всъщност са от полза. Хипертестостеронемията (високо ниво на тестостерон) е свързано с неблагоприятни ефекти върху развитието на коронарната болест на сърцето и смъртност от проблеми със сърцето при мъжете. Освен това андрогенната заместителна терапия има положителни ефекти за превенцията от корона болест и действа като вазодилататор (води до разширяване на кръвоносните съдове).


Библиография:
Wingard DL, Suarez L, Barrett-Conor E. The sex differential in mortality from all causes and ischaemic heart disease.
Kannel WB, Hjortland MC, McNamara PM, Gordon T. Menopause and risk of cardiovascular disease: The Framingham Study.
Dickerman RD, McConathy WJ, Zachariah NY, Schaller F. Cardiovascular complications and anabolic steroids.