В глобален мащаб еректилната дисфункция засяга голям брой мъже – около 50% от мъжете на възраст между 40 и 70 години, като очакванията са този брой значително да нараства в бъдеще. Според някои данни през 2025 г. броят на засегнатите мъже ще се удвои, в сравнение с 1995 г. С нарастване честотата на еректилната дисфункция, възниква въпросът какви са последствията за мъжете. Скорошно проучване цели да установи дали еректилната дисфункция нарушава продуктивността в работата и всекидневието и цялостното качество на живот.


Проучването анализира данни от осем страни – Китай, Бразилия, Франция, Германия, Италия, Испания, САЩ и Великобритания, а резултатите са публикувани в списанието The international journal of clinical practice. По-ранни проучвания също показват, че еректилната дисфункция влошава цялостно качеството на живот, но до момента не беше изяснявано дали състоянието влияе на продуктивността на работното място.


При провеждане на проучването са участвали общо 52 697 мъже на възраст между 40 и 70 години. Анкетните въпроси към участниците имали за цел да проучат дали мъжете изпитвали симптоми на еректилна дисфункция през последните шест месеца, както и да изяснят общата всекидневна и работна продуктивност. С цел изключване на някои субективни фактори, трябвало да бъдат проучени още доходите на домакинството, трудова заетост, материален статус, степен на образованост, общ здравен статус, индекс на телесната маса (BMI), консумация на алкохол и тютюнопушене и др.Сред всички страни, еректилната дисфункция според резултатите засягала 49,7% от участниците. Честотата варирала от 45,2% във Великобритания до 54,7% в Италия. Според демографските данни от проучването, сред мъжете с еректилна дисфункция се наблюдавало по-висока честота на тютюнопушене, обезитет, ексцесивна употреба на алкохол, липса на физическа активност, както и наличие на придружаващи заболявания. За максимална обективност на изследването тези пациенти били изключени при анализирането на резултатите, тъй като това са вариабилни фактори, които могат да повлияят общото състояние на пациента и неговата продуктивност.


Според резултатите от проучването, при мъжете с еректилна дисфункция отсъстването от работното място, влошаването на продуктивността и общата физическа активност били над два пъти повече, в сравнение с контролната група без еректилна дисфункция. Предишни проучвания също показали по-нисък брой точки при оценяване цялостното качество на живот при мъже с еректилна дисфункция. Най-високо влошаване на общата продуктивност (2,66 пъти) било наблюдавано сред мъжете във Великобритания.


Водещият автор на изследването – Тарек Хасан заявява през чуждестранни медии, че събирането на сходни данни от осем различни страни показва, че проблемът е широко разпространен.


Въпреки сходните резултати с предишни проучвания, трябва да се има предвид, че подобен тип изследвания имат някои сигнификантни ограничения – анкетната форма на проучване е ниско надеждна, поради възможността за субективно или подвеждащо отговаряне на въпросите от участниците. Освен това анкетните отговори са на степенно ниво (от 1 до 5), а не оценява медицински симптоматиката на участниците. Така участници отговорили със степен 2-5 се класифицират към групата с еректилна дисфункция. Трудно е да се каже обаче дали наистина участници, определили състоянието си със степен 2, отговарят на медицинските критерии за еректилна дисфункция. Наличието на голям брой други вариабилни фактори, освен посочените в изследването също имат сигнификантно значение при оценяване на работната продуктивност.


Проучването е било финансирано от фармацевтична компания, производител на медикамент за лечение на еректилна дисфункция.