Според Даоизма – китайско философско-религиозно течение, мъжете трябва да контролират честотата на еякулацията си, тъй като според тези вярвания, продуцираната семенна течност е извор на енергия. Тя се реабсорбира и се използва отново, а честата еякулация според вярването води до загуба на енергия и малнутриция. Изненадващо, донякъде такова твърдение се оказва научно обосновано. Според традиоционната медицина честотата на еякулацията през определени интервали (през ден) няма особено значение, тъй като всяка секунда се продуцират около 1500 сперматозоида. Броят на сперматозоидите в човешкия еякулат може силно да варира и зависи от редица ендо- и екзогенни (храна, лекарства, хидратация, стрес  и др.) фактори – средно обаче в човешкия еякулат от 2-10 мл се съдържат около 500 милиона сперматозоида. За долна граница при спермограма се счита 39 милиона сперматозоида.

 

Ракът на простатата е най-разпространеното неоплазмено състояние у мъже, особено в напреднала възраст, за което се счита, че има пряка връзка с честотата на еякулацията, като резултатите показват, че връзката е обратна – ниската честота на еякулация се асоциира с повишен риск от развитие на простатен рак. Според едно кохортно проучване, което продължило от 1992 до 2010 г. с участието на 31 925 мъже, разделени във възрастови групи, 3839 мъже развили рак на простатата, като се оказало, че честотата на болните е по-ниска при групите с по-висока честота на еякулация.


 

Според други изследвания честотата на еякулацията влияе на плазмените концентрации на тестостерона – според изследване от 2003 г. при мъже, които се въздържали от еякулация в продължение на седем дни, се наблюдавал пик в плазмения тестостерон със 145,7% в сравнение с изходното ниво. Не напразно повечето треньори на професионални спортисти препоръчват сексуално въздържание непосредствено преди състезания – понижените нива на тестостерон се асоциират с мускулна атрофия, остеопороза и остеомалация, слабост, еректилна дисфункция, затлъстяване и др. Ниските плазмени нива на тестостерон от своя страна се асоциират също и с промени в емоционално-социалния статус – потиснатост, депресивност, понижение в общото самочувствие. Честата еякулация, свързана с мастурбация понякога може да се свърже и с различни психични разстройства.

 

Идва и най-важният въпрос, който касае голям брой двойки – има ли връзка между честотата на еякулацията и броя на сперматозоидите в еякулата? Масово се знае сред уролозите, че такава връзка има и честата еякулация води до понижаване броя на сперматозоидите. Малко са обаче проучванията, които показват точната връзка. Едно такова проучване изследва 12 мъже на възраст 18-25-годишна възраст, в продължение на три седмици. Ежедневно бива изследван еякулатът им след мастурбация, като преди това са взети проби за сравнение, получени след въздържание в продължение на 3-5 дни. Резултатът показва, че през първите четири дни броят на сперматозоидите намалява с около 50%  в сравнение с контролната проба, като остава постоянен до края на третата седмица.

 

Същото се случва и с обема и концентрацията на еякулата – намаляват до определено ниво през първите дни, след което остават постоянни до края. С намаляване на абстинентния интервал, т.е. увеличаване честотата на еякулацията, процентът продължил да пада. В този смисъл, това би могло да повлияе шанса за забременяване, особено при двойки с фертилни проблеми (антиспермални антитела, изменена форма на сперматозоидите, олигоспермия и др.). Затова при опити за забременяване не се препоръчва те да са всекидневни, а по-скоро през ден, а най-оптимално между три и пет дни.

 

Не на последно място, честата еякулация, особено съпроводена с груба стимулация, би могла да доведе до ерозивни и възпалителни изменения в епитела на пикочо-половия тракт.

 

В заключение, не съществуват данни, които да показват нормална честота на еякулация – тя е свързана с индивидуалните потребности на всеки мъж. Все пак съществува известна връзка между честотата на еякулацията, рискът от развитие на карцином на простатата, фертилитетът и плазмените концентрации на тестостерон.