Какво представлява метастатичният рак на простатата?

Ракът на простатата възниква, когато клетки в простатната жлеза мутират и започнат да растат неконтролируемо, образувайки дефектна тъкан (тумор). Понякога ракът на простатата се развива бързо и се разпространява в други органи, това е известно като метастазиране. Ракът на простатата често може да се разпространи в костите, лимфните възли, надбъбречните жлези, черния дроб и белите дробове.

Как се разпространява ракът на простатата?


Съществуват множество видове рак. Ракът на простатата обаче е вид, който се разпространява извън простатата и е известен като метастатичен рак на простатата. Ракът на простатата може да се разпространи в локални или отдалечени области на тялото в няколко стъпки:

  • Раковите клетки излизат извън простатата, като навлизат в кръвоносни или лимфни съдове;
  • Кръвоносните или лимфните съдове отлагат раковите клетки в близки тъкани или органи извън простатата;
  • Раковите клетки, докато циркулират, се улавят в лимфните възли и по-малките съдове на костите, черния дроб, белите дробове и надбъбречните жлези;
  • След като тези клетки започнат да се кръвоснабдяват там, където се намират, те прерастват в нов тумор.

Рак на простатата с локални метастази означава, че ракът се е разпространил в други органи в таза или близките лимфни възли. Това включва всеки орган или структура в таза. Понякога ракът се разпространява в други по-отдалечени органи.

 

Далечните метастази означават, че ракът на простатата се е разпространил извън таза. Костите, черният дроб, белите дробове и надбъбречните жлези са често срещани места за метастазиране на рак на простатата.

 

В много случаи ракът на простатата расте бавно. Някои мъже дори не знаят, че имат болестта. Въпреки това, когато ракът на простатата метастазира, лечението може да стане по-трудно за лекаря.

Какви видове рак на простатата съществуват?

Повечето видове рак на простатата са аденокарциноми - тумор, който се развива от жлезисти структури (включително дуктален карцином и ацинарен аденокарцином). Други редки видове рак на простатата са:

  • Плоскоклетъчен карцином;
  • Преходноклетъчен карцином;
  • Невроендокринни тумори (включително дребноклетъчен карцином и едроклетъчен карцином);
  • Сарком (включително лейомиосарком и рабдомиосарком)

Експертите смятат, че някои мъже също могат да имат смесен рак на простатата, който съчетава често срещан вид и рядък вид рак на простатата. Редките форми на рак на простатата са по-склонни да метастазират.

 

Референции:
1. Cooksey Stowers, K., et al. (2020). Racial differences in perceived food swamp and food desert exposure and disparities in self-reported dietary habits
2. Klusa, D., et al. (2021). Metastatic spread in prostate cancer patients influencing radiotherapy response
3. Medical News Today. What to know about metastatic prostate cancer