Каква роля за развитието на рак на простатата има генетичната предразположеност?

Генетичната предразположеност има значителна роля при рака на простатата. Няколко генетични мутации са свързани с развитието на рак на простатата, но не всички мъже, които имат фамилна анамнеза (случай в семейството) за заболяването, имат откриваема мутация за заболяването.


Науката, която разглежда генетичните мутации и тяхната роля в развитието на рака, е в начален стадий и е вероятно да има редица генни мутации, свързани с рак на простатата, които все още не са открити. Също така е възможно това състояние да е резултат от комбинация от генетични фактори, които повишават риска при някои мъже. Следователно, дори ако мъжът няма известна генетична мутация, която да е отговорна за развитието на рак на простатата, той трябва да се консултира със своя лекар, ако има фамилна анамнеза (случай на заболяването в рода) за състоянието.Каква роля за развитието на рак на простатата има наличието на случай на заболяването в семейството?

Мъжете, които имат баща, брат или син, които имат рак на простатата, имат по-висок риск от развитие на заболяването. Рискът е по-голям, ако роднина от мъжки пол е имал рак на простатата в ранна възраст или ако много мъже в семейството са засегнати от болестта.


Може да бъде трудно да се отделят генетичните фактори от факторите на околната среда като причина за рак на простатата. Като цяло около 20% от случаите на рака на простатата се смятат за „фамилни” и това може да се дължи на комбинация от общи гени и споделен начин на живот.


Мъжете, които имат фамилна анамнеза (случай в семейството) за рак на гърдата при жени в техния род, също имат повишен риск от развитие на рак на простатата.


Кои генетични мутации и синдроми са свързани с рак на простатата?

Смята се, че 10% от случаите на рак на простатата са свързани с наследствени мутации, за които сега има тестове. Рискът рак на простатата да е наследствен се увеличава, ако поне трима роднини на пациента са имали рак на простатата. Някои генетични мутации, свързани с рак на простатата, включват:

 

  • BRCA генни мутации – както BRCA1 генните мутации, така и BRCA2 генните мутации носят повишен риск от рак на простатата. Важно е да се отбележи, че и двата вида мутации могат да бъдат свързани с различни видове рак при различните членове на семейството. Така например има по-голяма загриженост при мъже, които имат една от тези мутации и роднини, които са имали рак на гърдата или рак на панкреаса в млада възраст, отколкото ако пациентът е имал няколко роднини от мъжки пол, които са имали рак на простатата в по-късна възраст;
  • Синдром на Линч (наследствен неполипозен колоректален рак) – причинява се от мутации в гените за възстановяване на несъответствие в ДНК и се свързва по-силно с колоректален рак.
  • RNASEL мутации – тези мутации засягат туморен супресорен ген;
  • HOXB13 мутации – тези мутации са необичайни и са свързани с рак на простатата при по-млади мъже

Обикновено не самата генетична мутация води до рак. Много от гените, свързани с повишен риск от рак, са тумор-супресорни гени. Тумор-супресорните гени, като гените BRCA, кодират протеини, които работят за възстановяване на увредена ДНК или елиминиране на увредените клетки от тялото. Когато тези протеини са ненормални, те не могат да вършат работата си правилно. Вместо да бъде елиминирана, една клетка може да прогресира и да се превърне в ракова клетка.


Хората имат по две копия на всеки от тумор-супресорните гени, по едно унаследено от всеки родител. Тъй като и двете копия обикновено трябва да са мутирали, за да бъде развит рак, не всеки мъж, който унаследи някоя от тези мутации, ще развие рак. Вместо това тези пациенти имат "генетична предразположеност" към рак. Съществуват и друг вид гени, онкогени, при които е необходимо да мутира само едно копие, за да бъде развито онкологично заболяване, но това се среща много по-рядко по отношение на рака на простатата.


Библиография:
American Cancer Society. Prostate Cancer Risk Factors
American Cancer Society. How family history affects prostate cancer risk
Krstev S, Knutsson A. Occupational risk factors for prostate cancer: a meta-analysis
Verywell Health. Causes and Risk Factors of Prostate Cancer