Историята

Димитър е от онези мъже, които приемат предизвикателствата на съдбата с хладен ум, а неуспехите само го амбицират. Когато се срещнахме за първи път, видях типичен бохем - страстен пушач, злоупотребяваше с алкохол и изобщо се опитваше да си навреди с всички законни средства. В момента, в който му казах, че от него зависи дали ще има деца, ми даде дума да направи всичко възможно да си подобри здравето.
И го направи. Отне му малко време, разбира се, но сега се радва на двете си принцеси.

 


Какво е олигозооспермия?

Олигозооспермия (oligozoospermia) е медицински термин, който означава, че общият брой сперматозоиди (или концентрацията на сперматозоиди в мл) е под долната референтна граница. Терминът идва от старогръцки през латински и е съчетание на думите: ολίγος, oligos – малко на брой, недостатъчно; ζωοv, zoon – живо същество и σπέρμα, sperma – сперма, семе.


Според последното указание на СЗО за оценка на еякулата при мъжа в семенната проба трябва да има поне 15 милиона сперматозоиди в 1 мл и поне 39 милиона сперматозоиди в целия обем. Под този брой се поставя заключение олигозооспермия.
Нормативната база в България не е актуализирана, затова в много лечебни заведения се използва предходния критерий за олигозооспермия, който е под 20 милиона сперматозоиди в мл и под 40 милиона сперматозоиди в еякулата. Това е в интерес на пациента, а не непознаване на съвременните указания.

 

Как се установява олигозооспермия?

Първоначално са необходими няколко спермални анализа при спазени условия. След установяване на олигозооспермия се преминава към изясняване на причините ѝ чрез алгоритъм от изследвания и консултации с различни специалисти.

 

Защо е важен показател?

Има няколко причини, поради които обръщаме особено внимание на броя сперматозоиди в еякулата.

 

 1. Този показател е директно и пропорционално свързан с репродуктивните способности на мъжа и е задължителна част от спермалния анализ, а това е първа стъпка при определяне на мъжкия фактор за инфертилитет.
 2. В последните десетилетия се наблюдава трайна ясна тенденция към намаляване на броя и концентрацията на сперматозоиди при мъжете от целия свят.
 3. Методите за изброяване на сперматозоидите са надеждни и стабилни от десетилетия и твърде малко зависят от субективни фактори, което прави този показател много надежден за статистическа обработка и епидемиологичен анализ.
 4. Намаленият брой сперматозоиди ни насочва към търсене на заболявания при мъжа, които могат да имат отношение към качеството и продължителността на живота му.
 5. Може да се използва като прогностичен фактор за заболеваемост и смъртност.
 6. Икономическата и обществена тежест на мъжкото безплодие е висока и показва тенденция към увеличаване.
 7. Малък брой сперматозоиди като резултат или в съчетание с определени заболявания имат отношение и биха могли да дадат информация за пренаталния период.
 8. Установяването на причините и тяхната значимост за сперматогенезата може да подобри фертилните показатели на бъдещото поколение мъже чрез прилагането на мерки за подобряване на вътреутробното развитие.
NEWS_MORE_BOX

 

 

Какви са причините за олигозооспермия?

Някои от възможните причини и рискови фактори, които могат да доведат до намален брой сперматозоидите, са:

 

 •  Общи заболявания (захарен диабет, рак на тестиса, хипертония, наднормено тегло);
 •   Травма на гръбначния мозък, таза и половите органи;
 •   Инфекции на репродуктивната система, оксидативен стрес;
 •   Хормонални причини;
 •   Варикоцеле (разширени вени около скротума);
 •   Излагане на гонадотоксини от околната среда;
 •   Вредни фактори на работното място – работа в седнало положение, топлина, пестициди, стрес;
 •   Вредни навици – употреба на наркотици, тютюнопушене, алкохолизъм, грешки в начина на хранене;
 •   Напреднала възраст;
 •   Генетични причини;
 •   Ятрогенни причини (прием на гонадотоксични лекарства, радиотерапия, химиотерапия);
 •   Идиопатична (с неясен произход)

 

Как се лекува?

 

 • Когато се открие причина за намаления брой сперматозоиди, тя се лекува консервативно или оперативно.
 • Дори и да не се открие причина, е възможно да се приложи лечение за стимулиране на сперматогенезата.
 • При твърде малък брой сперматозоиди може да се предложи асистирана репродукция.
 • Ако няма лечение се предлага използването на донорски сперматозоиди.

 

Запомнете: Заключението олигозооспермия не е диагноза, а повод за посещение при лекар и търсене на причините за намаления брой сперматозоиди. Навременното им откриване и адекватно лечение са предпоставка за излекуване и възстановяване на репродуктивните способности.