Не е тайна, че понякога  жените, имащи проблеми със зачеването,  ходят на йога или пък медитират. Но какво да кажем за мъжете: дали психическото им състояние засяга способността на двойката да зачене? Отговорът всъщност е положителен.

 

Проучване, финансирано от Националните институти по здравеопазване (NIH), откри връзка между депресията при мъжете и ниските шансове за зачатие при двойки, които се лекуват от инфертилитет. "Проучването ни предоставя на пациентите, страдащи от безплодие, както и на техните лекари, нова информация, която да вземат предвид при търсенето на лечение", твърди д-р Естер Айзенбърг от Националния институт за детско здраве и човешко развитие на NIH.


Публикувана в сп. Fertility and Sterility, разработката е мотивирана от предишни данни в същата област, които посочват, че 41% от жените, търсещи лечение, страдат от депресивни състояния. Като допълнение към тези данни, други източници ни информират, че 50% от мъжете, които опират до асистирана репродуктивна технология, се оплакват от подобни състояния. 


Анализирайки данни за 1,650 жени и 1,608 мъже, д-р Айзенбърг и нейните колеги откриват, че жените, взимащи антидепресанти от класа на т.нар. "неселективни инхибитори на обратното захващане на серотонина" (или non-SSRI), са 3,5 пъти по-склонни да развият проблеми с бременността в рамките на първия триместър, отколкото тези, на които подобни медикаменти не са им предписани. Що се отнася до двойки, при които мъжете страдат от сериозни симптоми на депресия, съществува 60% по-нисък шанс да заченат, в сравнение с двойките, при които мъжът не е проявявал тежка депресия. 

 

NEWS_MORE_BOX


С други думи, докато при мъжете депресията е свързана пряко с ниските шансове за зачатие, при жените това не е така, освен ако не са въвлечени конкретните антидепресанти. Анализът на д-р Айзенбърг и останалите допълва информацията, която вече имаме от предишни доклади, че нивото на стрес е корелирало с качеството на семенната течност или по-конкретно с подвижността на сперматозоидите. Въпреки че еднозначни механизми, които да свържат двата феномена, не са установени експериментално, допуска се, че сперматогенезата се влияе от невроендокринни фактори.

 

С други думи, систематичното излагане на стресови ситуации води до повишени нива на глюкокортикоидите и съответно до понижени нива на тестостерон. Друго възможно обяснение за лошото качество на спермата е, че стресът води до повишени нива на реактивни кислородни видове (натрупване на свободни радикали), което на свой ред е причина за т. нар. "оксидативен стрес". 

 

Въпреки че тази област на изследване се нуждае от по-нататъшно развитие, тя подсказва каква важна роля играят емоционалните състояния за репродуктивното здраве на мъжа.