Нормално семенната течност е белезникава, сивкава, жълтеникава или синкава средногъста течност със специфична миризма. Промяната в нейните органолептични качества може да бъде признак на патологичен процес. По принцип не същестува точно определена норма на гъстота, цвят, обем и т.н. на семенната течност – нейните макроскопски характеристики могат силно да варират от индивид до индивид, но видимата промяна в консистенцията й в съчетание с други симптоми все пак може да се отчете като показател за определени процеси.

 

Консистенцията на семенната течност може да се променя в зависимост от начина на живот – диета, прием на някои витамини, физическа активност, тютюнопушене, алкохол и др.


 

Консистенцията на семенната течност се променя и под въздействието на екзогенни фактори на средата – по начало обикновено при еякулация тя е гъста и топла, но с течение на времето при атмосферните условия става по-течна и студена.

 

Гъстата семенна течност обикновено е свързана с повишен брой сперматозоиди в единица обем или при наличие на повишен брой сперматозоиди с променена морфология. Промяна в гъстотата на семенната течност може да се наблюдава и при наличие на антиспермални антитела, при което се наблюдава сперматозоидна аглутинация и семенната течност придобива вид на „парцали”. При отсъствие на патологично състояние, гъстата семенна течност е свързана с повишената ѝ концентрация – това увеличава шансовете на оплождане, поради две причини: увеличен брой сперматозоиди и намалена възможност за отмиване на семенната течност от влагалищната мукоза.

 

Семенната течност съдържа висок процент водно съдържание – дехидратацията е фактор, който води до повишаване нейния вискозитет, поради относително по-високия клетъчен елемент, спрямо плазмата. Симптомите на дехидратация включват: олиго- или анурия, ксеростомия и ксеродермия, хипотензия, понижаване на теглото и др. Причините за това могат силно да варират от недостатъчен прием на вода, продължителна диария, до малабсорбтивен синдром.

 

Семенната течност съдържа и някои хормони – андрогени (тестостерон) и някои други стероидни хормони. Промяната в концентрацията на тези хормони също може да доведе до увеличаване вискозитета на семенната течност и промяна във формата на сперматозоидите. Други симптоми на андрогенен дисбаланс включват: умора, понижено либидо, загуба на тегло и мускулна атрофия, увеличаване процента на телесните мазнини, алопеция и др.

 

Пикочо-половите инфекции също могат да повлияят вискозитета на семенната течност – при бактериални инфекции се увеличава броят на левкоцитите в семенната течност. Според изследване от 2003 г. наличието на бели кръвни клетки в семенната течност води до лизиране на сперматозоидите. Според друго проучване от 2009 г. бактериалните пикочо-полови инфекции водят до сперматозоидна аглутинация, което също води до „сгъстяване” на семенната течност. Други симптоми на такава инфекция включват: затруднено уриниране, парене, болка, наличие на кървав примес в урината или еякулата, белезникава секреция, орхит, фебрилитет и др. Важно е навременното лечение на пикочо-половите инфекции при мъже, поради риска от нарушаване на хемато-тестикуларната бариета, което води до формиране на антиспермални имуноглобулини и инфертилитет, който трудно и сравнително рядко се повлиява при лечение с кортикостероиди.

 

Изключително рядко паранеопластичен синдром продуциращ тестостерон може да бъде причина за такава промяна. Разбира се, това ще е съпътствано с много изобилна клинична картина, в която гъстотата на семенната течност е труднозабележима на фона на останалите симптоми.

 

В заключение, промяната в консистенцията на семенната течност сама по себе си не е притеснителен белег – тя може силно да варира в зависимост от диетата, физическата активност, външните условия. При съчетанието ѝ обаче с други симптоми е добре да се проведе спермограма и микробиологично изследване, както и да се увеличи приемът на течности.